Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Sportowa "Dwunastka"

Serdecznie witam wszystkich, którzy zechcieli odwiedzić stronę Naszego przedszkola. Każdy zainteresowany powinien znaleźć tu informacje go interesujące oraz wiele radości z przeglądania strony. Zamieszczamy tu wszystko to, co dzieje się w naszym przedszkolu. Rodzicom polecam kącik poświęcony wyłącznie dla nich, znajdują się tam ciekawe artykuły o wychowywaniu naszych pociech, dobre rady i wiele innych atrakcji. Zachęcam również rodziców do systematycznego przeglądania zakładki „aktualności”, w której będziemy starać się na bieżąco umieszczać informacje o imprezach przedszkolnych, zebraniach, spotkaniach i nie tylko. Wszystkim Państwu życzę miłych chwil podczas przeglądania strony, a na co dzień wiele uśmiechu, radości oraz częstego i aktywnego spędzania czasu ze swoimi pociechami.

 

Grupa 1

Grupa I "Misie"

Grupa Misie to 3 latki. Dzieci z naszej grupy poznaja siebie nawzajem, panie i przedszkole. Najwięcej czasu poświęcamy na naukę samodzielności i wspólną zabawę, podczas której uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy.

Grupa 2

Grupa II "Jeżyki"

Grupa II to dzieci 4 - letnie. Dzieci są wesołe, uśmiechnięte i ciekawe świata. Lubią zabawę, śpiew i tańce. Z radością chodzą na wycieczki i spacery, wykonują prace plastyczne.

Grupa 3

Grupa III "Biedronki"

Grupa "Biedronki" to grupa dzieci 4- 5 letnich. Dzieci wykazują różne zainteresowania i zdolności. Są to uzdolnienia ogólnointelektualne i artystyczne.

Grupa 2

Grupa IV - "Żyrafy"

Grupa IV to "Żyrafy". Liczy 25 dzieci, jest to grupa dzieci 5 letnich. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach rozwijających pojęcia matematyczne, wprowadzane są także w świat liter.

Aktualności

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Drodzy rodzice
Informujemy, że w roku szkolny 2022/2023  dyżur wakacyjny w  przedszkolu  będzie trwał od 31 lipca 2023 do 25 sierpnia 2023. Szczegółowy harmonogram i zasady  dyżuru podamy w późniejszym terminie. W miesiącu lipcu - przedszkolu nie funkcjonuje.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 2023/2024

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Przypominamy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola, że:

W terminie od 20-24.02.2023 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

Deklarację, wypełnioną i podpisaną przez dwojga rodziców, należy złożyć w placówce lub gdy nie ma takiej możliwości -  przesłać na adres mailowy przedszkola p12@oswiata-otwock.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego.  Brak złożonej deklaracji w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklarację można pobrać poniżej lub w placówce od nauczyciela.

 deklaracja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Od 27 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola Nr 12 w Otwocku na rok szkolny 2023/2024. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.  W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3-4-5-6 letnie  zamieszkałe w Otwocku.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: www.otwock.formico.pl
  • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.  W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek oraz oświadczenia w  przedszkolu,
  • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.
Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i harmonogramem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wprowadzonych  Zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwocka:  Nr 7/2023 i Nr 15/2023
Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami /kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodziców/ i oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu w terminie od 27.02.2023 od godz.9.00 do 10.03.2023 do godz. 15.00.
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona w przedszkolu 27 marca 2023 r. o godz. 12.00.

SZCZEGÓŁOWE INORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO OTWOCKICH PRZEDSZKOLI   ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OŚWIATY MIEJSKIEJ.

WZORY DOKUMENTÓW:

Życzenia świąteczne

Pin on życzenia

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.