Aktualności

Zajęcia adaptacyjne 2019 r.

Informujemy, że w czerwcu rozpoczną się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

27 czerwca o godzinie 16.00 - zebranie tylko dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

28  czerwca o godzinie 15.00 - zajęcia adaptacyjne z dziećmi - zabawy, poznanie przedszkola, pań itp.

29 sierpnia o godzinie 10.00 - zajęcia adaptacyjne z dziećmi

30 sierpnia o godzinie 10.00 - zajęcia adaptacyjne z dziećmi

                                                                                                         Serdecznie zapraszamy!

 

Ogłoszenie

Drodzy rodzice!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2019/2020, której wyniki zostały opublikowane zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 18.03.2019 roku - oddziały przedszkolne tzw. klasy „0” zostały utworzone przy następujących placówkach:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku;
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku*;
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Otwocku;
  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku;
  • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku;
  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku.

*oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Dzieciom biorącym udział w naborze, dla których zabrakło miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych organ prowadzący wskaże miejsca w placówkach w możliwie najszybszym terminie, gdy tylko powstaną do tego organizacyjno – techniczne możliwości, o czym Państwo zostaniecie poinformowani pisemnie.

Rekrutacja 2019/2020

Rozpoczęła się rekrutacja do otwockich przedszkoli - szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Wesołych Świąt

 

Znalezione obrazy dla zapytania życzenie świąteczne

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim dzieciom i rodzicom

życzy społeczność Przedszkola Nr 12

12 listopada 2018 r.

12 listopada 2018

Na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku  o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy.

Rodziców prosimy o zapewnienie opieki nad dziećmi w tym dniu.

Zajęcia adaptacyjne 2018 r.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci nowoprzyjęte na zajęcia adaptacyjne do przedszkola wg poniższego harmonogramu:

27.06 o godzinie 15.00 - zapraszamy rodziców na zebranie. Omawiane będą między innymi zagadnienia dotyczące pomocy dziecku w adaptacji do przedszkola

28.06 o godzinie 15.00 - zapraszamy dzieci z rodzicami na zabawy w przedszkolu - zajęcia poprowadzi nauczycielka 

30.08 o godzinie 13.00 - zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zabawy w przedszkolu - zajęcia poprowadzi nauczycielka

31.08 o godzinie 13.00 - zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zabawy w przedszkolu - zajęcia poprowadzi nauczycielka

Konkurs Wielkanocny

Konkurs Wielkanocny rozstrzygniety. Zapraszamy do zakładki Kronika 2017/2018 "Konkurs Wielkanocny 2018".

Dyżury w przedszkolach w lipcu i sierpniu 2018

Informujemy że od 22.01.2018 r do 9.02.2018 roku rozpoczną się zapisy na dyżur wakacyjny do otwockich przedszkoli. Rodziców zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zapisów na dyżur do poszczególnych przedszkoli. Harmonogram umieszczony na stronie Oświaty Miejskiej w Otwocku  w zakładce Aktualności.

zobacz tutaj

Edukacyjny program zdrowotny

Edukacyjny program zdrowotny z zakresu profilaktyki wczesnego kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci w wieku od 3-5 lat

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 29.11.2017 r. o godzinie 16.00

Spotkanie z dziećmi w grupach dnia 28.11.2017r. o godzinie 9.00 oraz 5.01.2018 r. o godzinie 9.15

Zdjęcia do kalendarzy

Informujemy, że dnia 27.09 robione będą zdjęcia dzieci do kalendarzy. Rodziców chętnych prosimy o ubranie dzieci wedle swojego upodobania. Dzieci będą miały robione zdjęcia w 6 pozach.

Podpisywanie umów z dyrektorem 2017

Drodzy rodzice dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.

Rozpoczęło się podpisywanie umów z dyrektorem przedszkola. Zapraszamy rodziców wraz z dowodem osobistym  w celu jej podpisania.  Podajemy terminy :

do 28 lipca oraz

od  28-31 sierpnia 2017.

Zapraszamy rodziców dzieci nowoprzyjętych oraz rodziców dzieci kontynuujących edukację w przedszkolu.

 

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu 2017

Uwaga rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne w dniach 20.06 (wtorek), 22.06(czwartek) oraz 27.06 (wtorek), 29.06 (czwartek) na godzinę 15.00. Podczas zajęć zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola, paniami, zabawy z dziećmi organizowane przez nauczycielkę, zabawy dowolne dzieci.

Rekrutacja do przedszkola 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka oraz harmonogramem dotyczącym rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

http://www.otwock.pl/rekrutacja-przedszkola-oddzialy-przedszkolne-i-klasy-i-szkol-podstawowych,ne,mg,6,1169

Dzień Babci i Dziadka

Zapraszamy nasze babcie i dziadków na uroczystości związane z ich świętem do przedszkola w dniach:

grupa I Misie - 23.01. godzina 15.30

grupa II Jeżyki - 12.01. godzina 15.30

grupa III biedronki 25.01. godzina 15.30

grupa IV Żyrafy 19.01. godzina 15.30 

Znalezione obrazy dla zapytania babcia i dziadek życzenia

Życzenia świąteczne 2016

 

Znalezione obrazy dla zapytania kartki na Boże narodzenie świecace

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,

przepełnionych nadzieją i magią

wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa
płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.

Niech te święta spokój Wam przyniosą, 
a radość chodzi za Wami krok w krok.
Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
by starczyło na cały Nowy Rok.

Wesołych Świat Bożego Narodzenia

życzą pracownicy Przedszkola Nr 12

Podziękowania

W imieniu własnym oraz całego personelu naszego przedszkola, pragnę wyrazić podziękowania wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w tak szczególnym dla nas dniu jubileuszu czterdziestolecia placówki. Mam nadzieję, że ta uroczystość dostarczyła państwu okazji do wspomnień i wzruszeń. Serdecznie dziękuję za słowa uznania za naszą wieloletnią pracę i życzenia pomyślności na te lata, które są przed nami. Dziękuję również za upominki, dzięki którym nasi wychowankowie będą miały okazję prezentować swoje zdolności i talenty przed szerszą publicznością.

Justyna Kozłowska

Zebranie z rodzicami 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie z dyrektorem i nauczycielkami grup dnia 7.09 na godzinę 16.30.

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

W 2016 r. rekrutacja odbywać się będzie  w formie elektronicznej. System elektroniczny rekrutacji uruchomiony zostanie 22.02.2016 r. wnioski składać będzie można w wersji elektronicznej poprzez zalogowanie się w module rekrutacji zamieszczonym na stronie www.otwock.pl 

Wniosek i wszystkie załączniki dostępne będą na stronie www.otwock.pl 

wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010-2013 ubiegających się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z harmonogramem.

Do pobrania 

Adres strony internetowej na której logują się rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola

https://otwock.formico.pl 

1% dla naszego przedszkola 2016

 

 Drodzy rodzice!

Przekażmy 1% podatku dla naszych dzieci z przedszkola.

Jak to się robi? Bardzo prosto.

Przy rozliczeniu dochodów za ubiegł rok, przekazujemy 1% podatku na nasze przedszkole. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać:

Nr KRS 0000031762

Cel szczegółowy 1% - Przedszkole Nr 12 w Otwocku 500000023388

Resztą zajmie się Urząd Skarbowy oraz Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła".

Przyłączcie się do akcji również w tym roku. Fundusze zebrane w ramach akcji będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby naszych dzieci.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

Uwaga rodzice

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego  w przedszkolu zostanie wprowadzony elektroniczny system do ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu.

Dla każdego dziecka przeznaczona będzie jedna bezpłatna karta oznaczona imieniem i nazwiskiem dziecka oraz jego indywidualnym kodem do rejestracji czasu pobytu /godziny wejścia i wyjścia z przedszkola/.

Dodatkowe karty do elektronicznej ewidencji czasu pobytu można zamówić u nauczycielek w grupach do 11.12.2015r. Koszt dodatkowej karty to:  6zł. 15gr.

Akcja 1% dla przedszkola

 Drodzy rodzice!

Przekażmy 1% podatku dla naszych dzieci z przedszkola.

Jak to się robi? Bardzo prosto.

Przy rozliczeniu dochodów za ubiegł rok, przekazujemy 1% podatku na nasze przedszkole. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać:

Nr KRS 0000031762

Cel szczegółowy 1% - Przedszkole Nr 12 w Otwocku 500000023388

Resztą zajmie się Urząd Skarbowy oraz Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła".

Przyłączcie się do akcji również w tym roku. Fundusze zebrane w ramach akcji będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby naszych dzieci.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

© 2019 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.