Aktualności

Szkoła do hymnu

Kolejny już raz przedszkole bierze udział w akcji "Szkoła do hymnu.". Dnia 10.11.2021 r. dokładnie o godzinie 11.11 w przedszkolu zabrzmi hymn wykonany przez wszystkie dzieci z przedszkola. W tym dniu tradycyjnie prosimy rodziców o ubranie dzieci w barwy narodowe.

Wycieczka "Lekcja o chlebie"

Dnia 20.10.2021 r.dzieci z grupy III i IV - Biedronki i Żyrafy jadą na wycieczkę edukacyjną "Lekcja o chlebie". Wyjazd autokarem około 9.15 - powrót około 13.00. Podczas wycieczki dzieci dowiedzą się jak wygląda praca w polu i jak wiele trudu wymaga przygotowanie bochenka chleba. Obejrzymy wystawę dawnych sprzętów rolniczych, poznają ich nazwy - pług, sierpy, cepy, przetaki, niecki itp. Obejrzymy prezentację o historii chleba a na koniec........

warsztaty, podczas których samodzielnie wyrobimy ciasto na chlebki i je upieczemy.......pycha.......

Natomiast dnia 27.10.2021 na taką samą wycieczkę jadą dzieci z grupy I i II - Misie i Jeżyki.

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Miasto w oczach dziecka"

Drodzy rodzice.

W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  „Miasto w oczach dziecka”. Celem projektu jest ukazanie walorów polskich miast, rozwijanie zainteresowania swoją „ Małą Ojczyzną”, wzmacnianie poczucia przynależności do swojej „Małej ojczyzny”, poznanie historii swojego miasta, zabytków i symboli, poznanie miejsc pamięci związanych z historią miasta, poznanie ludzi kultury, nauki i sportu związanych z miastem, poznanie tradycji, zwyczajów i obrzędów. Aby Państwa dziecko mogło dołączyć do projektu należy wyrazić zgoda na udział dziecka w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Miasto w oczach dziecka” i upublicznianie wizerunku dziecka  utrwalonego podczas zajęć. Odpowiednie dokumenty do podpisania, na wyrażenie zgody, znajduja się u wychowawców grup.  

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Na prośbę rodziców zmieniamy formę informacji o płatnościach za przedszkole.

Informacja o płatnościach będzie podawana na stronie internetowej w zakładce DLA  RODZICÓW - opłaty.

Należy kliknąć na link swojej grupy, ukaże się tabelka. 

Numerek jest przydzielony dziecku zgodnie z listą w dzienniku. (należy zaciągnąć informacji od nauczyciela lub pani Intendentki, który numerek ma Państwa dziecko na liście.) Kwota przydzielona danemu numerkowi to kwota, którą zobowiązani jesteście Państwo wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca.

1 dnia każdego miesiąca lista odpłatności będzie dostępna właśnie w tym miejscu.

Zebrania organizacyjne

Zapraszamy rodziców na zebrania organizacyjne z nauczycielkami w grupach w dniach:

6.09. (poniedziałek) grupa II " Jeżyki' godzina 17.00

7.09. (wtorek) grupa III "Biedronki' godzina 17.00

8.09 (środa) grupa I "Misie" godzina 17.00

9.09.(czwartek) grupa "Żyrafy" godzina 17.00

Na zebraniu - obowiązek zakrywania nosa i ust.

Zapraszamy.

Zebranie organizacyjne

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu  28.06.2021 r. o godzinie 16.30

Poruszane będą sprawy organizacyjne oraz niezbędne informacje na temat adaptacji dzieci do przedszkola.

Zabawy adaptacyjne z dziećmi będą organizowane w dniach 30 i 31 sierpnia o godzinie 10.00

Zapraszamy.

Zaproszenie dla rodziców

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zaprasza rodziców na webinar dotyczący adaptacji dzieci do przedszkola. 

Zaproszenie

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo.

Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek na dyżur wakacyjny do Przedszkola zostały zakwalifikowane. 

Przypominam, że dyżur trwa od 2-27.08.2021 r.

Teraz obowiązkiem rodziców jest opłata za wyżywienie dziecka. Opłatę należy wnieść w terminie 21-26.04.2021 r. na przedszkolne konto żywieniowe.

Opłatę naliczamy samodzielnie na podstawie zadeklarowanych dni pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu sierpniu. np. 

deklaracja od 2-27.08 -  tj. 20 dni x 8,50=170,00

deklaracja od 9-27.08 -  tj. 15 dni x 8,50 =127,50 itd.

Prosimy o terminową wpłatę należności. Brak wpłaty w tym terminie jest traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu podczas dyżuru.

 

 

Podręczniki

Drodzy rodzice.

W związku z nieprzewidywalnym przedlużeniem obostrzeń do 18 kwietnia -  bardzo prosimy rodziców dzieci 5 i 6 letnich o odebranie z przedszkola kolejnej części podręcznika z kartami pracy. Będą potrzebne w domu do wykonywania zadań w nich zawartych metodą kształcenia na odległość.  Za utrudnienia przepraszamy.

Przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkoli

Drodzy rodzice.

Informujemy, że Rząd podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń związanych z edukacją do 18 kwietnia. Oznacza to, że przedszkola nadal pozostają zamknięte. Zajęcia stacjonarne oraz opieka zorganizowane są wyłącznie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci rodziców pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla pozostałych dzieci zajęcia realizowane będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Przypomnienie - dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Przypominamy, że dyżur wakacyjny w roku szkolnych 2020/2021 w Przedszkolu Nr 12 trwał będzie od 2 - 27 sierpnia 2021r.

W terminie od 1 - 31 lipca oraz 30-31 sierpnia - przerwa wakacyjna.

Zapisy na dyżur rozpoczną się już dziś tj.

6 kwietnia 2021 roku, zakończą 16 kwietnia 2021 roku


Wnioski rekrutacyjne na dyżur można pobrać  tutaj lub w przedszkolu. Wypełniony wniosek należy w wyznaczonym terminie złożyć do placówki.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z  zasadami organizacji dyżuru oraz harmonogramem

 organizacja dyżuru

https://www.otwock.pl/dyzury-wakacyjne-w-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-otwock-w-roku-szkolnym-20202021,ne,mg,6,3632

Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021 

 https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCA20F7AA894Z/z37_2021.pdf

Życzenia świąteczne

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek
Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,
Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,
Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych życzą wszyscy pracownicy Przedszkola

Wielkanoc: 2013

Kształcenie na odległość

Drodzy rodzice.

Przypominam, że dla tych dzieci, które pozostaną w domu na czas ograniczenia stacjonarnej pracy przedszkola, organizujemy pracę zdalną. Już teraz dostępne są propozycje zabaw i zajęć dla dzieci na poniedziałek 29.03.2021 r. W tym celu należy wejść na zakładkę odpowiedniej grupy - zjechać na sam dół i otworzyć zapis "Propozycje zabaw na 29.03.2021". Codziennie w tym miejscu będziemy umieszczać nasze propozycje na każdy dzień tygodnia. Prosimy, aby prace plastyczne, techniczne, które są zadawane dzieciom gromadzić w teczce, a po wznowieniu pracy stacjonarnej -  przynieść do przedszkola. Życzymy wszystkim dzieciom i ich rodzicom dużo zdrowia i szybkiego powrotu do nas.

Zarządzenie dyrektora

Justyna Kozłowska

Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

Drodzy rodzice.

W piątek 26 marca zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Na jego podstawie w okresie od 29 marca do 9 kwietnia ogranicza się, między innymi, funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

Zajęcia w przedszkolu są zorganizowane dla dzieci rodziców, którzy;

 1. posiadają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. są zatrudnieni w:
 3. a) podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 4. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 5. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 7. e) wykonują działania ratownicze,
 8. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  zobacz
 9. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 11. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 12. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 13. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek  zobacz

Rodzice pracujący w wyżej wymienionych branżach, zainteresowani opieką nad dziećmi w przedszkolu, proszeni są o złożenie stosownego wniosku do dyrektora – w poniedziałek (dostępny w przedszkolu lub do pobrania  tutaj). Osoby, które zrobiły to w piątek – nie muszą składać ponownie wniosku.

Dla dzieci rodziców pracujących w innych branżach niż powyższe, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na takich samych zasadach co w roku ubiegłym. Tzn. na stronie internetowej przedszkola, w zakładce każdej grupy znajdziecie Państwo na każdy dzień propozycje zabaw i zajęć dla dzieci do wykonania w domu. Kontakt z nauczycielem telefoniczny lub mailowy.

Zajęcia logopedyczne – kontakt indywidualny z logopedą, w celu ustalenia dogodnych dla Państwa form pracy na odległość (kontakt do logopedy otrzymaliście Państwo we czwartek - w zeszytach logopedycznych dzieci).

Dzieci realizujące zajęcia w formie stacjonarnej – nie są objęte kształceniem na odległość .

Prosimy rodziców o dostosowanie się do nadal obowiązującego reżimu sanitarnego i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi.

Justyna Kozłowska

Zamknięcie przedszkola

Szanowni Państwo.

Z przykrością zawiadamiamy, że Rząd podjął decyzję o konieczności zamknięcia przedszkoli od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku. Pod opiekę przedszkola będą mogły trafić wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb mundurowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Co ważne, inni rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Informujemy Państwa że dyżur wakacyjny w roku szkolnych 2020/2021 w przedszkolu Nr 12 trwał będzie od 2 - 27 sierpnia 2021r.

W terminie od 1 - 31 lipca oraz 30-31 sierpnia - przerwa wakacyjna.

Zapisy na dyżur rozpoczną się

6 kwietnia 2021 roku, zakończą 16 kwietnia 2021 roku


Wnioski rekrutacyjne na dyżur można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w przedszkolu. Wypełniony wniosek należy w wyznaczonym terminie złożyć do placówki.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z całym harmonogramem rekrutacji oraz zasadami organizacji dyżuru

https://www.otwock.pl/dyzury-wakacyjne-w-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-otwock-w-roku-szkolnym-20202021,ne,mg,6,3632

Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021: https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCA20F7AA894Z/z37_2021.pdf

 

Konkursy wielkanocne

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursach wielkanocnych organizowanych przez panie w grupach. W tym roku szkolnym każda grupa ogłasza własny konkurs.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ich temat.

Grupa I "Misie" - konkurs "Wielkanocna pisanka" regulamin

Grupa II "Jeżyki" - konkurs "Kartka świąteczna" regulamin

Grupa III "Biedronki" - "Stroik wielkanocny"  regulamin

Grupa IV "Żyrafy" - "Palma wielkanocna" regulamin

Życzymy miłego, wspólnego spędzania czasu podczas przygotowywania prac konkursowych oraz trzymamy kciuki za zdobycie  I- szych miejsc.

Powodzenia.

Przypomnienie o rekrutacji

Przypominamy, że rekrutacja do przedszkola na rok 2021/2022 rozpocznie się od:

Dla dzieci już uczęszczającychjuż do przedszkolaod 15-25.02.2021 roku. W tym czasie rodzice obowiązani są wypełnić druk deklaracji o kontynuacji dziecka w przedszkolu. Druki dędą wydawane Państwu w przedszkolu przez osobę upoważnioną podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola. Wypełniony przez Państwa druk należy zwrócić do przedszkola w wyznaczonym terminie. Druk oddajemy osobie dyżurującej przy wejściu do przedszkola.

Dla sób, które mają życzenie wydruku w domu i wypełnienie:

deklaracja kontynuowania

Dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola (dzieci nowe) od 1-12.03.2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru. (dla osób, które nie korzystają z Internetu). Rodzic loguje się na wyżej wymienionej stronie i krok po kroku postępuje wg instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkola.

zasady rekrutacji

poniżej podaję niezbędne oświadczenia potrzebne przy złożeniu wniosku rekrutacyjnego

wniosek

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zamieszkaniu

potwierdzenie woli przyjęcia

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 1 marca, kończy 12 marca 2021 roku. Prosimy rodziców o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji zawartym w Zarządzeniu Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 stycznia 2021 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola:

od 15 - 25 lutego 2021 roku składają do przedszkola (wersja papierowa) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Proszę pamiętać, że nie złożenie w określonym terminie deklaracji o kontynuowaniu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Zarządzenie Prezydenta wraz z harmonogramem można zobaczyć pod niżej podanym linkiem

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B952D5656E70Z/Z_11_2021.pdf

Zarządzenie dyrektora

Wewnętrzny Regulamin Rekrutacji

Bal karnawałowy 2021

Drodzy rodzice.

Dnia 4.02.2021 roku od godziny 9.00 rozpocznie się w przedszkolu Bal karnawałowy. W tym roku będzie wyglądał zupełnie inaczej. Każda grupa bawi się oddzielnie w swoich salach z uwzglądnieniem reżimu sanitarnego. Mile widziane stroje karnawałowe - będą robione pamiątkowe zdjęcia.

Dzieciom życzymy miłej zabawy.

Zabawa z Mikołajem

Dnia 16.12.2020 o godzinie 9.00 odwiedzi dzieci w przedszkolu Mikołaj. Planowane są pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem i wspólne zabawy. Prosimy w miarę możliwości o ubranie dzieci w przeważającym kolorze czerwonym, mmile widziane będą elementy świąteczne na strojach.

Dziękujemy, a dzieciom życzymy miłej zabawy.

Opłaty za grudzień

Szanowni  Państwo.

Zwracamy się z prośbą do Państwa o terminową wpłatę za żywienie dziecka i pobyt w grudniu do dnia 18 grudnia. W późniejszym czasie przelew na konto bankowe będzie niemożliwy.

Dziękujemy.

Tusz do paki

Drodzy rodzice.

Proponujemy Wam udział w akcji "Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki"

Akcja polega na oddaniu (do przedszkola) pustych, zużytych cartridge do drukarek, atramentowych. Zurzyte tusze należy owinąć w woreczek foliowy i wrzycić do pudełka w przedszkolu. Zbierając cartridge pomagamy razem mieszkańcom schroniska. Im więcej tuszów zbierzemy tym więcej karmy trafi do miski zwierząt. Przy okazji posegregujemy śmieci tak jak należy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Wirtualny kiermasz książki

Drodzy rodzice.

Każdego roku organizowany jest w naszym przedszkolu Kiermasz książki. W tym roku - ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowaliśmy w jego organizacji. W zamian proponujemy Państwu Wirtualny kiermasz książki. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i ewentualnego zamówienia interesujących Was książek.

Jedynie co trzeba zrobić to:

1. Wejdź na stronę www.ksiegarnia-tuliszkow.pl

2. Zamów książki, które chcesz

3. W polu dodatkowe informacje wpisz kod H.OTW.OTWOC.P12

4. Wszystko- teraz czekaj na książki, które dostarczymy do Twojego domu.

Wznowienie działalności pracy przedszkola

Drodzy rodzice.

Informuję, że od 9 listopada wznawiamy funkcjonowanie przedszkola dla dzieci rodziców pracujących, potrzebujących opieki nad dzieckiem. Nadmieniam, że sytuacja w naszym przedszkolu nie poprawiła się, nauczyciele i pracownicy obsługi przebywający na zwolnieniach lekarskich (kwarantanna, izolacja domowa) nie wracają jeszcze do pracy. Opiekę nad dziećmi będą sprawowały tylko 2 nauczycielki.  Wychodząc państwu naprzeciw,  postanowiłam wznowić naszą pracę  - w mocno  okrojonym składzie personelu. W obecnej sytuacji epidemicznej, mając na uwadze zdrowie Wasze, Waszych dzieci i nasze, proszę, aby w miarę możliwości zatrzymać dzieci w domu.

Dziękuję wszystkim rodzicom, bez wyjątku - wszystkim - za dotychczasowe zrozumienie i przychylność, oraz za ciepłe słowa,  życzenia powrotu do zdrowia dla pracowników.  Mam nadzieję, że ta trudna sytuacja  dla nas wszystkich skończy się szybko i wrócimy do normalności.

Z wyrazami szacunku

Justyna Kozłowska

 

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo.

Informuję, że za zgodą Organu Prowadzącego w związku z sytuacją epidemiologiczną w przedszkolu i absencją personelu pedagogicznego i obsługowego zmuszona jestem zawiesić zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w naszym przedszkolu.

Zawieszenia zajęć trwa od 2-6 listopada 2020 roku.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.

O dalszym przebiegu zdarzeń będę Państwa informować

Z wyrazami szacunku

Justyna Kozłowska

Zarządzenie Dyrektora

Uwaga rodzice

W związku z otrzymaniem informacji o pozytywnych wynikach testu na COVID-19 w naszej placówce, zwracamy się z prośbą o pozostawienie dzieci w domach. Na dzień dzisiejszy opiekę nad dziećmi w całym przedszkolu sprawuje jedna nauczycielka. Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do naszej prośby. O zamknięciu placówki decyduje Sanepid. Będziemy Państwa informować o przebiegu zaistniałej sytuacji.

Zebrania organizacyjne

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania do grup w niżej wymienionych dniach:

2.09.2020 godzina 17.00 - grupa ! "Misie"

3.09.2020 godzina 17.00 - grupa III "Biedronki"

8.09.2020 godzina 17.00 - grupa IV "Żyrafy"

9.09.2020 godzina 17.00 - grupa II "Jeżyki"

Prosimy o zabezpieczenie ust i nosa preferowanym przez siebie zabezpieczeniem (przyłbica, maseczka itp.)

Powrót do przedszkola

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło, iż 1 września dzieci wrócą do tradycyjnej nauki stacjonarnej w szkołach i przedszkolach.

W związku z powyższym na podstawie wytycznych GIS, MEN, MZ opracowane zostały procedury, które będą obowiązywać w przedszkolu podczas pandemii COVID-19 od 1 września 2020 roku.

Prosimy o zapoznanie się z niżej wymienionymi procedurami i stosowanie się do nich.

Niezbędne jest również wypełnienie przez Państwa poniższych dokumentów i dostarczenie ich w wersji papierowej do przedszkola do dnia 31.08.2020 r. do godziny 16.00

Przypominam również o zajęciach adaptacyjnych dla dzieci dnia 31.08.2020 r. o godzinie 12.00. Proszę zabrać ze sobą dowolne akcesoria, które pozwolą zakryć usta i nos (maseczki, przyłbice itp).

Zajęcia adaptacyjne

Drodzy rodzice!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci nowo przyjęte do naszego przedszkola wraz z jednym opiekunem na dzień adaptacyjny, który odbędzie się w naszym przedszkolu dnia 31.08.2020 (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 12.00

Tego dnia poznacie nasze przedszkole, Panie, które będą się Wami opiekowały. Gdy pozwoli nam pogoda zaprosimy Was do zabawy na terenie przedszkolnym a jeżeli nie -  czekają na Was zabawy w sali.

Zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.

Prezentacja

prezentacja - JAK UŁATWIĆ DZIECKU START W PRZEDSZKOLU

oraz najważniejsze sprawy organizacyjne na dzień dobry :)

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną nie mogliśmy się spotkać w czerwcu, w którym było zaplanowane spotkanie z Wami i panią psycholog, któraby przekazała Państwu fachową wiedzę na temat adaptacji małych dzieci do warunków przedszkolnych.

Ale to nie znaczy że nie przekażemy jej w inny sposób. Przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych artykułów, które przybliżą Wam proces adaptacji dziecka oraz wskazówki co należy zrobić aby adaptacja dziecka przebiegała w sposób najbardziej łagodny.

Jeżeli będzie taka możliwość - sprawy organizacyjne omówimy na zebraniu w sierpniu, o czym poinformujemy Państwa w oddzielnej wiadomości, jeżeli nie -umieścimy wyczerpujące informacje na stronie internetowej przedszkola. Prosimy o częste zaglądanie na stronę.

Zapraszamy do lektury.

 adaptacja

o adaptacji dziecka do warunków przedszkola

o sposobach zmniejszania stresu adaptacyjnego

dbanie o kindersztubę u dzieci

o zgubnych skutkach niezaspakajania ruchu u dzieci

bezstresowe wychowanie

Życzenia na Dzień Dziecka

Dzień dziecka | Głuchowski Krzysztof

Życzą Wam wszystkie Panie z przedszkola.

Otwarcie przedszkola

Po szczegółowej i wnikliwej analizie dotyczącej sytuacji epidemiologicznej, zapewnienia najbardziej bezpiecznych warunków dzieciom i pracownikom przedszkoli do opieki, zabawy i pracy, zdecydowano o otwarciu placówek oświatowych.

Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje o przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńcze, zapraszamy w poniedziałek tj. 25.05 do przedszkola.

W poniedziałek przedszkole czynne od 7.00 - 17.00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie o czym poinformujemy Państwa w oddzielnej wiadomości.

Rodzice proszeni są o zapoznanie się z Procedurami organizacji opieki w przedszkolu i rzetelne przestrzeganie zasad w nich zawartych.

 Procedura 1

Procedura 2

Procedura 3

Zawieszenie zajęć

Informuję, że wszystkie przedszkola publiczne na terenie Otwocka pozostaną zamknięte  do 22 maja 2020r.  O zamiarze uruchomienia placówek będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zarządzenie Dyrektora

Dyżur wakacyjny

SZANOWNI RODZICE  
Informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną informacje o dyżurze wakacyjnym otwockich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zostaną Państwu podane do końca maja br.

Zawieszenie zajęć

SZANOWNI PAŃSTWO!!!
Decyzją Prezydenta Miasta Otwocka informuję, że wszystkie przedszkola publiczne na terenie Otwocka pozostaną zamknięte co najmniej do 15 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. O wszystkich decyzjach Pana Prezydenta będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przygotowanie przedszkola do otwarcia

Szanowni Państwo!
W związku z możliwością ponownego uruchomienia  pracy przedszkola, prosimy rodziców  o zapoznanie sie z wytycznymi  GIS z jednoczesnym wypełnieniem wniosku przez osoby potrzebujące opieki przedszkolnej dla swoich dzieci.
Wypełnione wnioski należy dostarczyć do przedszkola Nr 12 lub przesłać skan wniosku na adres email: p12@oswiata-otwock.pl
Ostateczny termin zwrotu wniosku mija we  wtorek  12 maja 2020 r. o godzinie 15.00.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

deklaracja przyjęcia

Praca przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO!!!
Decyzją Prezydenta Miasta Otwocka informuję, że wszystkie przedszkola publiczne na terenie Otwocka pozostaną zamknięte co najmniej do 8 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od rozwoju sytuacji związanej z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. O wszystkich decyzjach Pana Prezydenta będziemy Państwa informować na bieżąco.

Informacja o gotowości szkolnej

Rodzice dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

Na Państwa skrzynki mailowe zostały przesłane informacje o gotowości szkolnej dziecka. Prosimy o zapoznanie się z nimi. W razie braku takiej informacji prosimy o kontakt z przedszkolem w celu korekty adresowej Państwa skrzynek.

Justyna Kozłowska

Ćwiczenia logopedyczne

Ćwiczenia logopedyczne od 14 - 17.04

ćwiczenia

Życzenia wielkanocne

CzaryMary Barbary: NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI NA WIELKANOC | Świąteczne ...

Życzy wszystkim dzieciom i ich rodzicom

społeczność Przedszkola Nr 12

Zajęcia logopedyczne

Drodzy Rodzice,
w związku z nową dla wszystkich sytuacją oraz wydłużeniem terminu zamknięcia szkół i przedszkoli, informuję, iż w przypadku pytań związanych z ćwiczeniami logopedycznymi lub konsultacji logopedycznych, istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu ze mną mailowo aleksandra.logopedap12@onet.pl. Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania.
Życzę Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia.
Pozdrawiam,
 
Aleksandra Krawczyk
Logopeda

Potwierdzenie woli przyjęcia

 RODZICE, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Od 6.04.2020 do 10.04.2020

Obowiązkiem rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 jest pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki,

Rodzice mogą to zrobić na 3 sposoby:

1/ potwierdzenie woli za pomocą programu rekrutacyjnego FORMICO 

2/ wydrukowane i podpisane przez rodzica potwierdzenie woli może być złożone bezpośrednio w placówce w godzinach 8.00 - 15.30

3/ wydrukowane i podpisane przez rodzice potwierdzenie woli, zeskanowane i przesłane e-mailem na adres poczty elektronicznej placówki.

Bardzo prosimy o zachowanie terminu potwierdzenia woli przyjęcia.

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Opłaty za miesiąc marzec będą dotyczyły tylko pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu marcu.

W związku z powyższym bardzo prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem w celu otrzymania informacji o dokładnej kwocie do zapłaty.

Opłatę wnosimy do dnia 10 kwietnia na konto przedszkolne (początek nr 17............)

Natomiast opłata za żywienie zostanie rozliczona po wznowieniu pracy przedszkola.

Dziękujemy.

Zajęcia muzyczne z Majką Jeżowską

Muzyka, taniec i ruch

Codziennie, od poniedziałku do piątku Majka Jeżowska prowadzi bezpłatne zajęcia ruchowo – muzyczne dla dzieci w wieku do 6 r.ż. i nie tylko
• Codziennie o godz. 10.30 odbywają się warsztaty Baby Dance. Baby Dance to tańce i hulańce dla najmłodszych dzieci do 6 r.ż.
• Codziennie o godz. 11.30 odbywają się warsztaty Dzieciak sam w domu.  
Zajęcia pięknie uzupełniają warsztaty ruchowo – muzyczne dla dzieci przedszkolnych.  
Korzystajcie!
Podaję link  do zapisów:
https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/

Zmiana zapisów na dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny - zmiana

Przypominamy o zmianie zapisów na dyżur wakacyjny.

 Informacja ta została przekazana Państwu w dniu 20.03 2020 roku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju, ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. jest nieaktualny i ulega zmianie.

Zapisy na dyżur odbywać się będą od 15.05.2020 r. – 05.06.2020 r.

Angielski

A o to ćwiczenia z języka angielskiego dla wszystkich

na cały tydzień 30.03-3.04

od Pani Patrycji

Powtarzajcie jak najczęściej

angielski

Pakiety edukacyjne

Szanowni Państwo.

Bardzo prosimy odebrać z przedszkola pakiety edukacyjne dzieci wg harmonogramu:

Grupa I Misie i II Jeżyki - wtorek od godziny 8.00 - 15.30

Grupa III Biedronki i IV Żyrafy - środa od godziny 8.00 - 15.30

Pakiety edukacyjne będą bardzo pomocne podczas Państwa zabaw z dziećmi w domu.

Pakiety będą czekały na Państwa przed wejsciem do Przedszkola.

Dziękujemy.

Propozycje prac i zabaw dla dzieci

Drodzy rodzice.

Ułatwiając Państwu wyszukiwanie propozycji zabaw z dziećmi, które przesyłamy do Was w zakładce Aktualności, proponuję aby dla każdej grupy zamieszczać je oddzielnie.

Kliknijcie na stronie przedszkolna na nazwę Waszej grupy. Tam znajdziecie przyporządkowane zabawy dla Waszych dzieci.

 

List do rodziców

Zapraszam do odczytania listu do rodziców

zakładka Dla rodziców - Artykuły - List do rodziców.

 

Zabawy logopedyczne

Z uwagi na zaistniałą sytuację, nie ma możliwości prowadzenia terapii logopedycznej indywidualnie, z każdym dzieckiem; w związku z powyższym systematycznie będę wysyłała materiał z ćwiczeniami, który rodzice mogą wykonywać z dziećmi w domu. Dzieci uczestniczące w terapii logopedycznej mają zeszyty, w których są wklejone ćwiczenia, są one dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, w czasie zdalnego nauczania, rodzice wspólnie z dziećmi powinni systematycznie wykonywać ćwiczenia z zeszytów oraz uzupełniać terapię logopedyczną o materiały, które będą umieszczane na stronie. 
 
Dziś pierwsza część zabaw z dziećmi

Zabawy w domu, które pomagają rozwijać mowę dziecka.

Jedną z form wsparcia procesu rozwoju mowy dziecka są gry i zabawy, które stanowią trening koncentracji, pamięci oraz myślenia.

 1. Zabawy dźwiękonaśladowcze - naśladujemy z dzieckiem odgłosy np. zwierząt, pojazdów, urządzeń.
 2. Zabawy w naśladowanie min – buzia uśmiechnięta, buzia smutna, przesyłanie buziaków, „naśladowanie” balonika.
 3. Zabawa w teatrzyk z wykorzystaniem pacynek, maskotek lub przebrań według własnego pomysłu.
 4. Zabawa z instrumentami muzycznymi.
 5. Rozwiązywanie rebusów, krzyżówek.
 6. Układanie wyrazów z wybranych liter.
 7. Gra w „ państwa – miasta”.
 8. Gra w warcaby, szachy, domino.
 9. Gry pamięciowe typu memory.
 10. Gry planszowe.
 11. Układanie puzzli.
 12. Zabawy w teatrzyk, w sklep.
 13. Układanie historyjek obrazkowych.
 14. Szukanie ukrytego źródła dźwięku.

     Każdą grę, zabawę można wzbogacać i modyfikować zgodnie z własną inwencją, w taki sposób, aby pomogła rozwijać mowę dziecka.

     Usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia usprawniające motorykę małą odgrywają istotną rolę w procesie rozwoju mowy dziecka.

 1. Rysowanie po śladzie,
 2. Kolorowanie kolorowanek.
 3. Nawlekanie guzików.
 4. Wydzieranie skrawków papieru.
 5. Lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej.
 6. Przesypywanie ryżu, kaszy.
Z poważaniem, 
Aleksandra Krawczyk - logopeda

Propozycje zabaw z dziećmi 26.03

Grupa Misie 
Słuchanie wierszyka połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi, tzn. dzieci naśladują głosy zwierząt.
 
Wiersz pt. „Wycieczka”, słowa: Katarzyna  Kulikowska.
 
Kiedy słonko jasno świeci,
Na wycieczkę idą dzieci.
Idę ja, idziesz ty, kaczki, koty, kury, psy.
Kaczka: kwa, kwa, kwa.
Kotek: miau.
Kura: ko, ko, ko.
A piesek: hau. 
Rodzicu - przygotuj dla dziecka 
kontur kaczki
kontur kotka
kontur kury
kontur psa
Dziecko pokoloruje dowolne zwierzątko lub zwierzątka i dorysuej coś według własnego pomysłu.
A może nauczymy się rysować pieska?
 
Grupa Żyrafy
Dzień dobry,  
Poniżej znajdują się prpozycje zadań do wykonania dla dzieci z grupy Żyrafy.
(26-27.03)  
Zad. 1 Tyle kroków
zabawa słuchowo-ruchowa. Rodzic wypowiada nazwy zwierząt: krowa, kot, kura, indyk, koń, owca, a dziecko dzieli je na głoski i wykonuje tyle kroków ile głosek jest w danym słowie.  
Zad. 2  Matematyka w zagrodzie
Rodzic przygotowuje dla dziecka liczmany, np. nakrętki po napojach. Dziecko układa je zgodnie z treścią zadań i przelicza np.:  
1. W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt?  
2. Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu?   
3. Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku?  
Zad. 3  Piszemy ł
 Rodzic prezentuje sposób pisania litery Ł ł. Prosi dziecko, by napisało tę literę palcem na podłodze i w powietrzu, wypowiadając głoskę ł z różną intonacją. Rodzic zwraca uwagę dziecka na kierunek pisania litery oraz na jej miejsce w liniaturze. Następnie daję dziecku talerzyk z kaszą manną, a dziecko pisze na nich literę Ł ł.   
Możesz obejrzeć sobie filmik
 
Praca w ćwiczeniach:  
35a - odczytywanie wyrazów, podkreślanie litery ł, łączenie wyrazów z właściwymi ilustracjami   
35b - odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkami, pisanie litery Ł ł po śladzie i samodzielnie.  
39a - kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter Ł, ł, pisanie wyrazów po śladzie.
Życzymy miłej zabawy
Grażyna Krause

Drodzy rodzice!

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!!!

W całym kraju wprowadzono stan epidemii. Szkoły i przedszkola pozostają zamknięte od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.

Nie zobaczymy się bardzo długo…

Ale to nie znaczy, że nie będziemy się razem bawić!

Przedszkola zostały zobowiązane do realizacji swoich zadań w formie zdalnej.

Panie Nauczycielki będą wam przesyłały, zamieszczały na stronie internetowej przedszkola (tak jak do tej pory) propozycje zabaw, aktywności i podpowiedzi, co można robić razem w domu, by czas rozłąki się tak bardzo nie dłużył, a dzieci miały okazję do realizacji przynajmniej części tego, co robią w przedszkolu.

Na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności proponujemy tam różnorodne zabawy, działania muzyczne, plastyczne i troszkę gimnastyki i wiele innych propozycji. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.

Wiemy, jak bardzo Wam brakuje zabaw na naszym placu zabaw!!!

Panie Nauczycielki pozostają w stałym kontakcie z Wami.

Proponujemy następujące formy kontaktów:

Grupa Misie

Chcecie porozmawiać z Panią Ewą? Zapytać o ważne dla Was rzeczy, porazić się, rozwiać wasze wątpliwości, lub po prostu zapytać o zdrowie?- zadzwońcie do przedszkola a otrzymacie bezpośrodnio kontakt do Waszej pani Ewy.

Grupa Jeżyki

Pani Grażynka i Pani Tereska proponują kontakt mailowy na adres  grazka1029@interia.pl gdzie możecie zadawać pytania, prosić o dodatkowe zadania (dla znudzonych), przesyłać zdjęcia swoich prac, lub po prostu opisać jak Wam minął dzień.

Grupa Biedronki

Pani Marta i Pani Jola również proponują kontakt mailowy  masik.marta@gmail.com - piszcie, pytajcie, przesyłajcie relacje z minionego dnia, zdjęcia swoich prac itp. lub to czym chcielibyście się pochwalić.

Grupa Żyrafy

Pani Ania i Pani Grażynka proponują kontakt telefoniczny, na który również możecie przesyłać smsy, wysyłać zdjęcia Waszych prac, zadawać pytania, lub po prostu rozmawiać - zadzwoń do przedszkola a otrzymasz bezpośrednio kontakt do swoich pań.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami o każdej porze ale tylko dnia  :). 

W sprawach administracyjnych piszcie na adres mailowy przedszkola p12@oswiata-otwock.pl albo dzwońcie na numer tel. 22 779 51 01. 

Mam nadzieję, że wszyscy niedługo się zobaczymy!!!!

Życzymy dużo, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodziców

Justyna Kozłowska

Dyrektor przedszkola

Prace i zabawy dla dzieci

Zadania dla dzieci 25.03

Grupa Misie

Odgadnij, jakie zwierzę wydaje te dźwięki (dziecko tylko słucha).
 
Słuchaj i oglądaj.
 

 

TYDZIEŃ II - 23 – 27.03.2020

Grupa Biedronki

 

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

 1. Zwierzęta na wiejskim podwórku

Rodzicu, posłuchaj razem z dzieckiem odgłosów zwierząt na wiejskim podwórku, niech dziecko odgadnie co to za dźwięki.

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0

https://www.youtube.com/watch?v=g0y37RE8xwE

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&vl=pl

Teraz wraz z dzieckiem naśladujcie odgłosy zwierząt.

 1. W ramach wspólnej zabawy stwórzcie z klocków zagrody dla zwierzątek.

Posłuchajcie i nauczycie się słów do piosenki „Stary Donald farmę miał”

[wersja po polsku] https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c

[wersja po angielsku] https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

 1. „Ptaki i ich jaja” -  dopasowanie jaj ptaków do ich właścicieli, porównajcie wielkości, koloru, wagi jaj, poszukajcie różnic i podobieństw między kurą a kogutem;

Ciekawa krótka prezentacja - https://slideplayer.pl/slide/12211786/

„Skąd się biorą jajka?”  – rodzicu, porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat cyklu życia kury oraz skąd się biorą jajka.

 1. Czy świnka to brudne zwierzę? – razem z dzieckiem przypomnijcie sobie jakie bajki znacie o świnkach, pooglądajcie obrazki w książkach, omówicie zachowania i miejsca zamieszkania świnek z bajki. Następnie zróbcie pracę plastyczną pt. „Domki trzech świnek” – technika dowolna, pamiętajcie, aby zwrócić uwagę, że każda z trzech świnek miała inny rodzaj chatki, wykorzystajcie farby, a zamiast pędzelka użyjcie patyczka do uszu.

 „Ciekawostki o świnkach” – porównajcie świnki z bajki z prawdziwymi zwierzętami.

 1. Skąd się bierze wełna?

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,kraina-nitek,34205

porozmawiaj z dzieckiem na temat powstawania wełny, niech pomocny będzie filmik.

Posłuchajcie i nauczcie się piosenki o wełnianym baranku.

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ

Ten mały nasz baranek

wszyściutko ma wełniane.

Lali la, lali la, lali la./bis

Wełniane ma trzewiczki,

wełniane rękawiczki.

Lali la, lali la, lali la./bis

Co tu robisz, baranku?

Chłodno dzisiaj od ranka,

chmurki w niebie jak pianka.

Lali la, lali la, la la.

Wełniane masz trzewiczki,

wełniane rękawiczki.

Lali la, lali la, lali la! /bis

Ten mały nasz baranek

wszyściutko ma wełniane.

Lali la, lali la, lali la./bis

W kołnierzu futra pełnym

ma łebek cały z wełny.

Lali la, lali la, lali la./bis

Ślicznie ci jest, baranku,

w tym wełnianym ubranku,

ślicznie ci jest, baranku.

Lali la, lali la, la la.

W kołnierzu futra pełnym

masz łebek cały z wełny.

Lali la, lali la, lali la!/bis

 1. Pod koniec tygodnia porozmawiajcie z dziećmi o tym co daje krowa i czy mleko jest zdrowe?

Porównajcie  kartony po mleku, przeprowadźcie pogadankę na temat  wartości odżywczych mleka.

Rodzicu, przeczytaj opowiadanie dostępne na dysku google pt. „skąd się bierze mleko”

Drogi Rodzicu z grupy Biedronki (i nie tylko)!
Na potrzeby naszej edukacji online stworzyłam folder na dysku google, gdzie na bieżąco będę wrzucała dodatkowe materiały, obrazki, karty pracy.

Link do materiałów:  https://drive.google.com/open?id=19nhHtDaEL_tNJjbYQuQkQBnaBY6Axa08

Pozdrawiam, Marta Masik

 

Grupa Misie 24.03

Rozwiązywanie zagadek oraz naśladowanie odgłosu odgadniętego zwierzątka.
 
 
Choć ma skrzydła, nie potrafi fruwać wcale
Z to co dzień znosi jajko i gdacze wspaniale. (kura).
 
 Chodzi po podwórku różowy grubasek.
Lubi w brudnym błocie pochlapać się czasem. (świnka).
 
Choć jest duża i rogata, nie musisz uciekać.
Kiedy dasz jej smacznej trawy, ona da ci mleka. (krowa).
 
Chętnie po łące skacze i biega,
A jego synek to mały źrebak. (koń).
 
Czasem włazi gdzieś wysoko,
Żeby mieć na wszystko oko.
 
Gdy chce złapać mysz malutką,
To zakrada się cichutko. (kot).
 
Piosenka „Muczą krowy, muczą”.
 
Nauczcie się rysować krowę

Język angielski

Język angielski (dla wszystkich)

Dzień dobry.

Bardzo państwa proszę o powtarzanie z dziećmi wysyłanych przeze mnie materiałów.  Będą tam słówka a także bardzo lubiane przez dzieci piosenki.  Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, zatem nie powinno być z tym żadnych problemów.  
Zwroty: grzecznościowe, na powitanie i pożegnanie.
 Hi.  (haj)  Cześć.
 Hello.  (heloł)  Witam. Dzień dobry
 How are you?  (hał ar ju)  Jak się masz?  
My name is ...  (maj nejm is)  Mam na imię ...  
Good morning.  (gud mornink) Dzień dobry.
 Goodbye.  (gud baj)  Do widzenia.  
Thank you.  (fenk ju)  Dziękuję.
 I'm sorry.  (ajm sory)  Przykro mi. (Przepraszam za zrobienie czegoś złego.)  
What's your name?  (łots jor nejm)  Jak masz na imię?  
Linki do piosenek:  
www.youtube.com www.youtube.com  
www.youtube.com www.youtube.com  
www.youtube.com www.youtube.com  
www.youtube.com www.youtube.com    
 
Colours- Kolory:  
red (red) czerwony
 pink (pink) różowy  
 violet (wajlet) fioletowy  
white (łajt) biały
 black (blak) czarny
 blue (blu) niebieski
 green (grin) zielony  
brown (brałn) brązowy 
 orange (orencz) pomarańczowy
 yellow (jeloł) żółty    
 
Months-Miesiące:  
January (dżenueri) styczeń
 February (februeri) luty
 March (marcz) marzec  
April (ejpril) kwiecień  
May (mej) maj  
June (dżun) czerwiec  
July (dżulaj) lipiec
 August (ogust) sierpień  
September (september) wrzesień  
October (oktołber) październik
 November (nowember) listopad  
December (disember) grudzień  
www.youtube.com www.youtube.com  
 Days-Dni:  
Monday  (mandej) - poniedziałek  
Tuesday  (tiusdej) - wtorek
 Wednesday  (łensdej) - środa  
Thursday  (fersday) - czwartek  
Friday  (fraidej) - piątek  
Saturday  (saturdej) - sobota  
Sunday  (sanday) - niedziela  
Życzę miłej zabawy
Patrycja Stońko - nauczyciel języka angielskiego

Prace dla dzieci 23.03

Grupa Jeżyki

Witajcie.

W tym tygodniu mieliśmy zaplanowany temat o zwierzętach hodowanych na wsi. Na pewno wiecie o nich nie jedno. Proszę, abyście poszerzyli swoją wiedzę na ten temat w czasie rozmów z rodzicami oraz poprzez wspólne szukanie wiadomości w książkach dla dzieci, dziecięcych czasopismach i innych źródłach popularnonaukowych. Aby czas mijał Wam na zabawie, proponuję kilka zadań do wykonania w tym tygodniu.
KIM JESTEM? - zabawa rodzinna. Uczestnicy zabawy mają przyklejone na plecach obrazki zwierząt, nie znając swojego obrazka. Odgadujący siedzi tyłem do pozostałych uczestników i zadając pytania, stara się odgadnąć nazwę swojego zwierzęcia. Na pytania można odpowiadać używając zwrotu - tak, nie.
GRA PLANSZOWA -" NA WIEJSKIM PODWÓRKU". proponuję stworzenie własnej gry, w którą możecie grać wielokrotnie. Na kartonie, po wyznaczeniu trasy ( możecie ją wykonać robiąc ślady z korka umoczonego w farbie), samodzielnie wykonajcie szatę graficzną planszy według własnego pomysłu. Następnie wspólnie wymyślcie zasady gry, które wypisane przez rodziców na oddzielnej kartce można nakleić na odwrocie planszy.
GEOMETRYCZNE ZWIERZAKI - praca plastyczna połączona z matematyką. Poproście rodziców o wycięcie kolorowych figur geometrycznych różnej wielkości. Powinno być ich w wystarczającej ilości do ułożenia obrazka. Wybierzcie sobie jedno zwierzę z gospodarstwa domowego i ułóżcie je z przygotowanych figur. Zobaczcie, co można otrzymać z rozcięcia na pół koła, kwadratu, trójkąta. Nazwijcie znane Wam figury.
JAKIE ZWIERZĘ MAM NA MYŚLI? - zabawa w teatr mimiczny. Uczestnikom zabawy zadajemy zagadki pozawerbalne, tzn. wyrażane jedynie gestem, ruchem ciała. Kto udzieli prawidłowej odpowiedzi, wymyśla kolejną zagadkę.
MOJA KSIĄŻECZKA - wspólne wykonanie książeczki. Wymyślcie własną historię, w której bohaterami będą zwierzęta z wiejskiego podwórka. Poproście, aby tę historię ktoś zapisał na luźnych kartkach, pozostawiając miejsce na Wasze rysunki. Gotowe strony należy zszyć razem z okładką.
NA WIEJSKIM PODWÓRKU - praca plastyczna techniką kolaż. Technika ta polega na wykorzystaniu różnych materiałów do stworzenia obrazu. Możecie wyciąć zwierzęta z gazet i czasopism, starych kolorowanek itp. Do wykonania obrazka użyjcie wełnę, ścinki materiałów, papierki po cukierkach i co tylko da się przykleić do papieru. Możecie wykorzystać również kredki, farby.
CO OD KROWY, CO OD KURY ? - Wspólna zabawa w kuchni przy wykonaniu twarogu i pasty jajecznej.przepis na twaróg: zsiadłe mleko 1 litr, gorące, zagotowane mleko (nie może być UHT) - 0.5 litra, śmietanka 30% - dwie łyżeczki, sitko do odcedzenia serwatki.
Przepis na pastę jajeczną - gotowane na twardo jajka rozgniatamy na papkę widelcem, po czym mieszamy z majonezem. Można dodać posiekany szczypior.
Życzymy miłej zabawy.
 
Grupa Misie
 
Wysłuchanie wiersza Teresy Massalskiej, pt. „W gospodarstwie”.
 
W gospodarstwie.
Pieje kogut już od świtu:
- Kukuryku! Kukuryku!
Kura do kurczaków żwawo
Gdacze: - W lewo!
Gdacze: - W prawo!
Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa!
Trzy kaczątka dziobem pcha.
Krowa muczy: Mu! Mu! Mu!
Aż po prostu brak jej tchu.
Koń opędza się od much
I rży głośno: - Jestem zuch!
Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum!
Co za hałas! Co za szum!
Kot cichutko miauczy: - Miau.
A pies szczeka: - Hau! Hau! Hau!
Rodzicu - wydrukuj lub narysuj kontur krowy. Dziecko pokoloruje
 
Pokolorowany kontur krowy należy rozciąć dziecku na cztery części (dowolnego kształtu).
Dziecko układa z części obrazek i nakleja go na kartkę.
 
Grupa Biedronki

 Drogi Rodzicu, porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat oznak wiosny oraz właściwości leczniczych warzyw cebulowych. Przedstaw właściwe warunki prawidłowej hodowli roślin. Posiejcie fasolkę w doniczce, omów warunki jej hodowli, obserwuj codziennie jej wzrost.

Przeczytaj dziecku wiersz oraz porozmawiaj z dzieckiem na jego temat.
S. Kraszewski Na wiejskim podwórku

Na podwórko dumne matki przyprowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Klacz – brązowe źrebiątko.
Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Klacz – brązowe źrebiątko.
Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko,
Kozę – rogate koźlątko,
Owcę – kudłate jagniątko,
Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko,
Gąskę – puchate gąsiątko,
Kaczkę – płetwiaste kaczątko,
Klacz – brązowe źrebiątko.
Znalazło mamę każde dzieciątko.

Pytania do rozmowy:  

-Gdzie rozgrywała się sytuacja przedstawiona w wierszu?
- Jakie zwierzęta występowały?
- Co przydarzyło się zwierzętom?
- Dlaczego pogubiły się dzieci?
- Jak myślicie, co czuły wtedy mamy?
- Jak skończyła się ta przygoda?
- Czy wszystkie mamy znalazły dzieci?

Prace dla dzieci 20.03

Grupa Misie

Zagadki słowne.
 Szarobure kotki, które wczesna wiosną
 Na gałązkach wierzby nad potokiem rosną (bazie).
Gdy ją gospodyni z łupinek obiera
Często z jej powodu łzy z oczu wyciera (cebula).
 
Rodzicu- pokaż dziecku obrazek bazi i cebuli, opowiedz o nich, zadawaj pytania na ich temat dziecku.
 
A może coś do słuchania?
 

 

Opłaty za żywienie

W związku z zawieszeniem działalności placówek oświatowych, uprzejmie
informujemy , że zwrot opłaty za posiłki dokonywany będzie w formie odpisu należności  w następnym  miesiącu.

Prace dla dzieci 19.03

Grupa Jeżyki

Proponuję Wam zabawy na kolejne dni w domu. W tym tygodniu omawialibyśmy temat WITAMY WIOSNĘ. W czwartek porozmawiajcie z rodzicami o ptakach, które powracają do nas na wiosnę. Poszukajcie wspólnie informacji o nich w różnych źródłach. Następnie możecie ulepić wybranego ptaka z plasteliny, modeliny lub masy solnej.W piątek proponuję porozmawiać o tym, jak należy ubierać się zależnie od pogody. Możecie przy tym pobawić się w przebieranki. Druga propozycja, to praca plastyczna - parasolki - połączona z matematyką. Przygotujcie z rodzicami trzy koła o różnych wielkościach, złóżcie je na pół i przyklejcie na karton. Dorysujcie do nich rączki. Najmniejszą parasolkę należy ozdobić kolorowymi, poziomymi paseczkami, średnią parasolkę ozdobicie rysując kwiatki, a największą według własnego pomysłu. Na koniec, nad najmniejszą parasolką narysujcie trzy deszczowe krople, nad średnią parasolką mają być cztery krople, a nad dużą pięć kropel. Życzę dobrej zabawy.

Grupa Misie

Zagadka.
  
Przyleciał z Afryki z wesołym klekotem:
- Witajcie kochani, już jestem z powrotem!
 
Piosenka „Kle, kle, boćku”. -- dostępna na Youtube
 
Rodzicu - narysuj lub wydrukuj kontur boćka do pokolorowania,  dziecko pokoloruje

Prace dla dzieci

Szanowni rodzice!

Zamknięte szkoły i zawieszone zajęcia dydaktyczne na dwa tygodnie, to informacja, którą żyje cała Polska. Nasi nauczyciele przygotowali dla Państwa  dzieci ćwiczenia do wykonania w domu przy Państwa pomocy. Prosimy o zapoznanie się z naszymi propozycjami wybierajcie wg własnego uznania i życzymy miłej zabawy.

Zaczynamy!

Grupa Misie

Wiersz do wysłuchania „Kotki marcowe”, Joanna Kulmowa.

Na wierzbie

nad samym rowem –

srebrne kotki marcowe.

Na deszczu i na słocie

srebrnieją im futra kocie.

Plucha

i zawierucha.

nie ma mamy, co wyliże brzuch do sucha.

Ale kotki marcowe nie piszczą.

Huśtają się na gałązkach.

Mruczą:

- Nareszcie wiosna!

I sierść mają coraz srebrzystsza.

 Praca plastyczna.

 Rodzicu narysuj na kartce kontury bazi a dziecko - uzupełni kontury dowolną techniką - pokoloruje,  wyklei watą, plasteliną itp.

 

Grupa Jeżyki

Na środę proponuję dzieciom dwa zadania: nauczcie się słów do piosenki " W marcu jak w garncu"

 Ola gotuje kaszę dla lalek,

 wkłada do garnka cztery korale,

dokłada guzik, wsypuje mak,

miesza patykiem i śpiewa tak:

W marcu, jak w garncu mówi mój brat,

to pada deszczyk, to śnieg, to grad.

I w moim garnku mam to i owo,

bo ja gotuję kaszę marcową.

Lalki są grzeczne i nie grymaszą

kiedy je karmię marcową kaszą,

ale czy kasza ma dobry smak?

Lalki ją lubią, więc chyba tak.

Praca plastyczna

Wykonanie portretu Pani Wiosny. techniki dowolne. Miłej zabawy.

 

Grupa Biedronki + inne grupy (dla chętnych)

Tydzień 1 (16.03 – 20.03) PRZEDWIOŚNIE

 1. Ćwiczenia poranne

(Przykładowo)

– „Rzuć – złap” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci biegają swobodnie trzymając piłki przed sobą. Zatrzymują się i na hasło: Rzuć i złap! podrzucają piłki do góry i łapią w ręce.

–„Wędrująca piłka” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci siedzą skrzyżnie w rozsypce. Toczą piłkę wokół siebie po podłodze w jedną, potem w drugą stronę. Na zmianę: toczą piłki jak najdalej do przodu i z powrotem.

 – „Idź za piłką” – zabawa z elementem czworakowania. Chód na czworakach i popychanie piłki głową. Na zmianę: wstań i pokaż piłkę wysoko w górze.

– „Toczenie piłki stopą” – ćwiczenie równoważne. W staniu na jednej nodze toczenie piłki stopą nogi uniesionej. Stopy ćwiczą na zmianę.

– „Dotknij piłką do...” – ćwiczenie tułowia. W staniu w rozkroku dotykanie piłką wymienionych przez N. części ciała: głowa, kolana, stopy: stopy, kolana, głowa.

– Maszerowanie z wybijaniem rytmu o piłkę.

 1. Marzec – czarodziej – słuchanie piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=YooD0x8941E

Marzec – czarodziej sł. Anna Bernat muz. Zbigniew Ciechan

Chodzi marzec – czarodziej

po chmurach, po lodzie,

aż tu nagle hokus-pokus:

i już pączki na patyku,

i już trawka na śnieżniku.

Och, ten marzec – czarodziej!

Chodzi marzec – czarodziej

po chmurach, po lodzie,

aż tu nagle hokus-pokus:

 słońce rzuca swe błyskotki,

ze aż mruczą bazie kotki.

Och, ten marzec – czarodziej!

Chodzi marzec – czarodziej

po chmurach, po lodzie,

aż tu nagle hokus-pokus:

przez kałużę skaczą kaczki,

żółte kaczki – przedszkolaczki.

Och, ten marzec – czarodziej!

Rozmowa kierowana pytaniami N.: Dlaczego marzec jest czarodziejem?; Jakie zmiany zachodzą wczesną wiosną w przyrodzie?; Jaka porę roku wyczaruje marzec? Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami.

 1. Marcowa praca plastyczna

W marcu jak w garncu

Joanna Kulmowa

W marcu gotuje się wiosna w garncu.

Miesza się. Bulgocze. Burzy.

Słońcem wzbiera w każdej przydrożnej kałuży.

To zastyga przymrozkiem niewielkim,

To zielonych pąków wypuszcza bąbelki,

To znów śniegiem, jak kożuchem się zetnie,

To się wiatrem zakotłuje w ogrodach,

Aż się nam uwarzy marcowa pogoda.

Przebieg zajęć: Część I – zasilanie percepcyjne Inspiracją do zajęć będą przysłowia związane z marcem, a przede wszystkim przysłowie: W marcu jak w garncu. W wyjaśnieniu i przybliżeniu tematu pomogą nam wiersze, ale również dzieło sztuki i ilustracje, w których będziemy poszukiwać zjawisk atmosferycznych pojawiających się wczesną wiosną. Ważnym elementem będzie szukanie odpowiedzi na pytanie: Jakie elementy pogody mogą się znaleźć w wiosennym garncu? W zasilaniu percepcyjnym zwróćmy uwagę na dynamikę i zmienność pogody w marcu tak, by znalazło to odbicie w dziecięcych pracach. Niech każde szuka intuicyjnie własnego sposobu ukazania tej zmienności, rozmieszczenia kropli deszczu, gradowych kulek czy śniegowych gwiazdek.

Część II – aktywność twórcza Zaproponujmy dzieciom, aby narysowały na kartce A4 duży garnek, jego pokrywką będzie połówka słońca (z żółtego kartonu) przyklejona tak, jakby wychodziło ono zza garnka. Dzieci otrzymają je na zakończenie pracy. Po uważnym wysłuchaniu wiersza i analizie obrazu, zadaniem dzieci będzie narysowanie w garnku „marcowej zupy”. Ze względu na wiek i naturalną skłonność do rentgenowskich przedstawień w naturalny sposób pokazują wnętrze naczynia. Będą pracować tłustymi pastelami przedstawiając deszcz, śnieg i grad w dowolnym układzie kompozycyjnym. Mogą pojawić się tam również malutkie słoneczka malowane, przyklejane lub wykonywane pieczątką. Możemy pomalować wnętrze garnka na błękitny kolor. Garnki możemy wyciąć, nakleić na zielone tło, bo zbliża się wiosna. Na zakończenie każde z dzieci otrzymuje połówkę słońca, która będzie oryginalną przykrywką garnca.

Część III – omówienie i prezentacja W trakcie omówienia powróćmy z dziećmi do przysłowia. Zapytajmy, jak wyglądają ich garnki, co się w nich znajduje. Pamiętajmy o zmienności marcowej pogody.

 1. „Marcowa pogoda” – ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o tekst Patrycji Siewiera-Kozłowskiej.

Marcowa pogoda

Patrycja Siewiera-Kozłowska

Słonko marcowe w górze, wysoko,                      Usta otwarte, wąski język sięga wysoko.

Mruży do dzieci złociste oko                   Zamykamy na zmianę prawe i lewe oko.

Lecz nagle wietrzyk – łobuziak miły                    3x wdech przez nos, wydech ustami.

Sprawił, że chmurki słonko zakryły!                    Szeroki język zakrywa górną wargę.

Z chmurek tych deszczyk spada i kapie,

Wiaterek wieje, a deszczyk chlapie...

 Fiu, fiu, fiu, kap, kap, kap                                              Dzieci powtarzają onomatopeje x3.

To deszcz marcowy rozrabia tak.

 Marcowe niebo często się zmienia:

Czasem jest słonko                                                          Czubek języka podniesiony.

lub trochę cienia                                                   Czubek języka sięga do brody.

Czasem są chmurki                                              Górna warga zakryta szerokim językiem.

a czasem deszcze,

Co nam ten marzec przyniesie jeszcze?

Wysokie słońce                                                    Czubek języka sięga wysoko.

Lub twardy grad                                                   Język wypycha policzki od wewnątrz po obu stronach.

Marzec z bałwankiem jest za pan brat!

 Plotą się w marcu różne pogody             Czubek języka wolno krąży po wargach.

Słońce ze śniegiem robi zawody

 1. Marcowe kaprysy – słuchanie wiersza Bożeny Formy.

Marcowe kaprysy

Bożena Forma

Wymieszał marzec pogodę w garze,

Ja wam tu zaraz wszystkim pokażę.

Śnieg i przymrozki, deszczową słotę

, słońca promieni dorzucę trochę.

Domieszam powiew wiatru ciepłego

Smutno by w marcu było bez niego.

 Deszczu ze śniegiem troszeczkę dodam

Będzie prawdziwa marcowa pogoda.

Rozmowa kierowana pytaniami N.: Co marzec mieszał w garze? Omawianie znaczenia obrazków symbolizujących pogodę: słońce, słońce za chmurą, krople deszczu, gwiazdki śniegowe, krople deszczu pomieszane ze śniegowymi gwiazdkami, grad, chmury, błyskawice, gałęzie poruszane wiatrem. Interpretowanie przysłowia W marcu, jak w garncu. (Marcowa pogoda jest kapryśna, w ciągu dnia może padać śnieg, świecić słońce, wiać wiatr, padać deszcz.)

 

 1. „Marcowy garnek” – zabawa słowna. N. rozpoczyna zabawę słowami: Marzec do garnka wkłada: deszcz. Wybrane dziecko powtarza całe zdanie i dodaje jeden wyraz, np. Marzec do garnka wkłada: deszcz, wiatr. Kolejne dzieci powtarzają całe zdanie i dodają nowy wyraz.
 1. Prośba do słoneczka – słuchanie wiersza Bożeny Formy.

Prośba do słoneczka Bożena Forma

Malutka główka krokusa

nad śniegiem się pojawiła.

To znaczy, że już wkrótce

przybędzie wiosna miła.

Słoneczko nasze kochane,

 bardzo cię prosimy.

Ogrzewaj mocno ziemię,

zacieraj ślady zimy.

Pod śniegiem mocno bije

pani przyrody serce.

Słoneczko wyślij promienie,

daj ciepła jak najwięcej.

Urośnie młoda trawa,

rozwiną się pąki na drzewach.

Dla ciebie miłe słoneczko

każdy ptaszek zaśpiewa.

Rozmowa kierowana pytaniami N.: Co robi słońce wiosną?; Jak zmienia się przyroda pod wpływem ciepła słonecznego?

 1. Wiosenne łowy – słuchanie opowiadania Liliany Bardijewskiej.

Wiosenne łowy

Liliana Bardijewska

Julcia i Maksio od pół godziny byli już ubrani i czekali gotowi do wyjścia. Na co czekali? Na pogodę! Najpierw przyszła szara chmura i sypnęła śniegiem. Potem przyszła granatowa chmura i lunęła deszczem. A na koniec zerwał się wiatr i przygiął drzewa do ziemi. Wyglądało na to, że wycieczkę do ogrodu botanicznego trzeba będzie odłożyć. A Maksio tak się cieszył na fotograficzne łowy!

 – Nie martwcie się. W marcu jak w garncu jest wszystkiego po trochu – uśmiechnęła się babcia, wkładając kalosze.

Aż tu nagle...

– Słońce! – wykrzyknęły bliźniaki, bo chmury wreszcie odpłynęły, odsłaniając błękitne niebo. Do ogrodu botanicznego pojechali z babcią autobusem. Z daleka widać było wysokie drzewa i gołe gałęzie – ani jednego listka... Zieleniły się tylko sosny, jodły i świerki, które nigdy nie gubią igieł.

– Dlaczego drzewa zrzucają liście na zimę? – zapytał Maksio.

– Żeby na wiosnę mogły wyrosnąć nowe! Zobacz, już rosną! – Julcia pokazała bratu pękające pączki na gałązkach.

Z każdego wysuwał się mały zielony nosek, z którego rozwinie się liść.

 – A co to za sopelki? – zdziwił się jeżyk, widząc powiewające na leszczynie długie kotki. Tego bliźniaki nie wiedziały, ale za to wiedziały wiewiórki, które goniły się, skacząc po drzewach.

 – To kwiaty leszczyny. Na jesieni urosną z nich pyszne orzeszki! – wyjaśniły i uciekły, nim

Maksio zdążył im pstryknąć zdjęcie. Ale nie tylko leszczyna obudziła się z zimowego snu. Zakwitła też wierzba.

– Jakie śliczne bazie! – Julcia głaskała białe kotki na wierzbowych gałązkach, a Maksio zrobił im zdjęcie, spokojny, że mu nie uciekną.

– Ojej, śniegowe kwiatki! – zdumiał się Gutek, widząc rabatkę białych dzwoneczków ledwo widocznych na śniegu.

 – To przebiśniegi, znak, że wiosna już blisko! – ucieszyła się babcia. Przebiśniegi nie doczekały się jednak zdjęcia, bo tuż obok Maksio zobaczył całą łączkę fioletowych krokusów i fotografował je bez opamiętania.

Aż tu nagle... Wróciła granatowa chmura i znów chlusnęła deszczem!

– W marcu jak w garncu! – śmiały się bliźniaki, chowając się pod parasolem babci. Jeżyk też się nie martwił, bo już wiedział, że po deszczu zawsze świeci słońce!

Rozmowa kierowana pytaniami N.: Dokąd wybrali się Julcia i Maksio? Wyjaśnienie określenia ogród botaniczny. Dlaczego zwlekali z wyjściem z domu?; Co znaczy powiedzenie: W marcu, jak w garncu?; Jakie oznaki zbliżającej się wiosny zobaczyli w ogrodzie botanicznym?

 1. Co się dzieje z pogodą” – rymowanka rytmiczna połączona z pantomimą.

Dzieci recytują z rymowankę marcową Co się dzieje z pogodą? i wykonują odpowiednie ruchy.

Co się dzieje z pogodą?

autor Elisabeth Crabtree

słowa polskie Malina Sarnowska

Co się dzieje z pogodą?                                  Rozkładają ręce w geście zdezorientowania.

Co się dzieje z pogodą?                                  Rozkładają ręce w geście zdezorientowania.

To deszcz i wiatr – szszszszszsz...                  Poruszają przed sobą poziomo ramionami, naśladując wiejący wiatr.

To śnieg i grad – łubudubudubudubu...                     Poruszają ramionami z góry na dół, naśladując padający grad.

Co się dzieje z pogodą?                                  Rozkładają ręce w geście zdezorientowania.

Kto by tam zgadł!                                           Machają ze zrezygnowaniem prawą ręką.

Za drugim razem dzieci w milczeniu wykonują gesty, a za trzecim łączą ponownie słowo z gestami. Utwór zyskuje formę ABA, gdzie B to gesty bez słów

 1. Zagadki

„Niedługo wiosna” – rozwiązywanie zagadek Ewy Stadtmüller.

Choć jeszcze rządzi groźna pani zima, on kalendarzową wiosnę rozpoczyna. (marzec)

Jego zielona szyja przez śniegi się przebija, aby główka pachnąca mogła wznieść się do słońca. (przebiśnieg)

On pierwszy wita wiosnę . dlatego zwie się …. (pierwiosnek)

       Dzięki niemu górskie hale wyglądają okazale. (krokus)

Grupa Żyrafy

Wykonujemy zadania w książkach do ćwiczeń

od 16.03 -20.03 - dotyczące tematu" Witaj wiosno"

od 23.03 -27.03 - dotyczące tematu "Zwierzęta na wiejskim podwórku"

Dzieci 6 - letnie - czytają teksty z książki "Księga zabaw z literami"

 

DODATKOWO!

Zabawy i ćwiczenia dla dzieci chętnych, "głodnych" różnorodnych zajęć

Na stronie znajdą Państwo gotowe do druku karty pracy https://eduzabawy.com/karty_pracy/ podzielone tematycznie oraz generatory kart pracy do edycji takich jak nauka pisania, pisanie po śladzie, nauka zegara, grafy matematyczne i wiele innych https://eduzabawy.com/generatory/. Materiały są darmowe, z wysokiej jakości grafikami w formacie PDF. Mamy nadzieje, że strona okaże się pomocna nie tylko podczas zawieszonych zajęć ale również i w późniejszym czasie.

Pozdrawiamy,
EduZabawy
https://eduzabawy.com

Dyżur wakacyjny - zmiana

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW WAKACYJNYCH

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego

Uprzejmie zawiadamiamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju, ulega zmianie termin wydawania i przyjmowania kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Termin określony pierwotnie w harmonogramie zapisów na okres 23.03.2020 r. – 10.04.2020 r. jest nieaktualny i ulega zmianie.

Zapisy na dyżur odbywać się będą od 15.05.2020 r. – 05.06.2020 r.

Wnioski rekrutacyjne

DRODZY RODZICE

Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, wnioski rekrutacyjne przyjmowane będą w przedszkolu w godzinach od 7.00 – 10.00

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami, zaświadczeniami prosimy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru w w/w godzinach..

Wniosek wraz z aktualnym, czynnym numerem telefonu kontaktowego, należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w przedszkolu.

W razie błędnie wypełnionego wniosku będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.

 

Zawieszenie zajęć w placówce

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego ogłoszoną po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12-13.03.2020 roku (czwartek, piątek) w placówkach oświatowych zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tych dniach będą się odbywały zajęcia opiekuńcze w godz. 7:00 – 17:00 (szczegółowe informacje będą udostępniane w otwockich placówkach – telefonicznie lub na stronie www danej placówki).

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku do środy 25 marca 2020 roku szkoły i przedszkola zostają zamknięte. Rodzicom dzieci do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy w liczbie 14 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Wzór oświadczenia dostępny na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

Apelujemy o odpowiedzialność i dopilnowanie, aby dzieci w tym czasie pozostały w domach i nie kontaktowały się z rówieśnikami i osobami starszymi.

https://otwock.pl/koronawirus-posiedzenie-gminnego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego,ne,mg,6,3097

W przypadku wystąpienia objawów, bądź kontaktu z osobą z grupy ryzyka prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Otwocku:

tel. 22 779 48 33 w godz. 7:30-15:05

tel. 515 256 220 czynny w dni powszednie w godz. 15:05-20:00 w sobotę, niedziele i święta w godz. 10:00-15:00

Infolinia całodobowa: 800 190 590

Komunikat MEN dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się od 9 marca 2020 roku od godziny 9.00.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl , istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie Oświaty Miejskiej w Otwocku pod adresem   www.oswiata-otwock.pl 

ZIMOWA SESJA ZDJĘCIOWA

DRODZY RODZICE

DNIA 12.03 OD GODZINY 9.00 WPRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ ZIMOWA SESJA ZDJĘCIOWA. RODZICE BĘDĄ MOGLI ZAKUPIĆ WYBRANE PRZEZ SIEBIE ZDJĘCIA O RÓŻNYCH ROZMIARACH I W RÓŻNYCH POZACH. DODATKOWO GRATIS - ZAKUPIONE ZDJĘCIA NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM.

Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA

DRODZY RODZICE

Od 25 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r. przyjmujemy od rodziców dzieci obecnie uczęszczających do Przedszkola deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny 2020/2021.

Druk deklaracji można pobrać od nauczycielek w grupie

Nie złożenie deklaracji w wyżej określonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Życzenia świąteczne

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia świąteczne

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze, życzy...

 
Społeczność Przedszkola Nr 12

Zajęcia adaptacyjne 2019 r.

Informujemy, że w czerwcu rozpoczną się zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

27 czerwca o godzinie 16.00 - zebranie tylko dla rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

28  czerwca o godzinie 15.00 - zajęcia adaptacyjne z dziećmi - zabawy, poznanie przedszkola, pań itp.

29 sierpnia o godzinie 10.00 - zajęcia adaptacyjne z dziećmi

30 sierpnia o godzinie 10.00 - zajęcia adaptacyjne z dziećmi

                                                                                                         Serdecznie zapraszamy!

 

Ogłoszenie

Drodzy rodzice!

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że w wyniku rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2019/2020, której wyniki zostały opublikowane zgodnie z harmonogramem rekrutacji w dniu 18.03.2019 roku - oddziały przedszkolne tzw. klasy „0” zostały utworzone przy następujących placówkach:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Sendlerowej w Otwocku*;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Otwocku;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. E. Andriollego w Otwocku;
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gen. J. Filipowicza w Otwocku;
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Otwocku.

*oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Otwocku dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Dzieciom biorącym udział w naborze, dla których zabrakło miejsc w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych organ prowadzący wskaże miejsca w placówkach w możliwie najszybszym terminie, gdy tylko powstaną do tego organizacyjno – techniczne możliwości, o czym Państwo zostaniecie poinformowani pisemnie.

Rekrutacja 2019/2020

Rozpoczęła się rekrutacja do otwockich przedszkoli - szczegóły w zakładce Rekrutacja.

Wesołych Świąt

 

Znalezione obrazy dla zapytania życzenie świąteczne

Wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim dzieciom i rodzicom

życzy społeczność Przedszkola Nr 12

12 listopada 2018 r.

12 listopada 2018

Na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku  o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy.

Rodziców prosimy o zapewnienie opieki nad dziećmi w tym dniu.

Zajęcia adaptacyjne 2018 r.

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci nowoprzyjęte na zajęcia adaptacyjne do przedszkola wg poniższego harmonogramu:

27.06 o godzinie 15.00 - zapraszamy rodziców na zebranie. Omawiane będą między innymi zagadnienia dotyczące pomocy dziecku w adaptacji do przedszkola

28.06 o godzinie 15.00 - zapraszamy dzieci z rodzicami na zabawy w przedszkolu - zajęcia poprowadzi nauczycielka 

30.08 o godzinie 13.00 - zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zabawy w przedszkolu - zajęcia poprowadzi nauczycielka

31.08 o godzinie 13.00 - zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zabawy w przedszkolu - zajęcia poprowadzi nauczycielka

Konkurs Wielkanocny

Konkurs Wielkanocny rozstrzygniety. Zapraszamy do zakładki Kronika 2017/2018 "Konkurs Wielkanocny 2018".

Dyżury w przedszkolach w lipcu i sierpniu 2018

Informujemy że od 22.01.2018 r do 9.02.2018 roku rozpoczną się zapisy na dyżur wakacyjny do otwockich przedszkoli. Rodziców zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zapisów na dyżur do poszczególnych przedszkoli. Harmonogram umieszczony na stronie Oświaty Miejskiej w Otwocku  w zakładce Aktualności.

zobacz tutaj

Edukacyjny program zdrowotny

Edukacyjny program zdrowotny z zakresu profilaktyki wczesnego kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci w wieku od 3-5 lat

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 29.11.2017 r. o godzinie 16.00

Spotkanie z dziećmi w grupach dnia 28.11.2017r. o godzinie 9.00 oraz 5.01.2018 r. o godzinie 9.15

Page 1 of 2

© 2021 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.