Aktualności

Dyżur wakacyjny - sierpień 2023

Drodzy rodzice.

Ze względu na przesunięcie prac remontowych w Przedszkolu z przyczyn technicznych, dyżur wakacyjny od 31 lipca rozpoczynamy w naszej placówce. Wszystkie dzieci zapisane na dyżur serdecznie zapraszamy do przedszkola. W przypadku rozpoczęcia prac remontowych podczas dyżuru, przenosimy się do Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Poniatowskiego. Informacje z tym związane będziemy przekazywać na bieżąco.

Zajęcia adaptacyjne

Drodzy rodzice. 

Zapraszamy na zajęcia adaptacyjne organizowane dla dzieci nowych przyjętych  do Przedszkola Nr 12.

Zajęcia odbędą się w dniach 30 i 31 sierpnia w godzinach od 12.00 do 13.00.

Zebranie organizacyjne

Drodzy rodzice
 Serdecznie zapraszamy dnia 29.06.2023 r. o godzinie 16.00 na zebranie organizacyjne organizowane dla  rodziców dzieci nowych, które zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Poruszane bedą sprawy adaptacyjne i organizacyjne.
 

MOVE WeekPoland

Od dzisiaj, tj. 22 maja 2023 r. w ramach Tygodnia Ruchu (MOVE Week) na terenie całej Europy odbywać się będą wydarzenia sportowe promujące korzyści wynikające z regularnej aktywności fizycznej.

W tym roku do drużyny #MOVEWeekPoland dołączyła także nasza placówka. We wtorki, czwartki i piątki we wszystkich grupach obowiązywać będzie Plan Aktywnych Przerw, który przygotowała Akademia Krokieta i Lamy oraz nasze Panie z przedszkola. Zapewnimy dzieciom ruchową przerwę w czasie zajęć lub poranny rozruch.

Was również zachęcamy do aktywności nie tylko w tym tygodniu, ale również na co dzień. Nie czekajcie, czas na Wasz ruch!

#NowWeMove #MOVEWeek #MOVEWeekPoland #FindYourMOVE #edukacjawruchu

@V4sport.Fundacja @AkademiaKrokietaiLamy @SzkolnyZwiązekSportowy"DolnyŚląsk"

Relacje z MOVE Week będziemy umieszczać na stronie internetowej oraz na facebooku przedszkola.

Konkurs piosenki dziecięcej.

Zapraszamy dzieci przedszkolne w wieku 3 – 7 lat do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Przedszkole nr 12 w Otwocku.

Przedmiotem konkursu jest zaśpiewanie piosenki dziecięcej. Naszym założeniem jest popularyzacja piosenki dziecięcej, kształcenie muzyczne poprzez zabawę, prezentacja umiejętności artystycznych przedszkolaków oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej i kulturalnej. W konkursie biorą udział tylko dzieci z Przedszkola Nr 12. 

Zapoznaj się z regulaminem

Zapisy na dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice !!!

Od 3 kwietnia rozpocznie się  zgłaszanie dzieci  na dyżur wakacyjny  do Przedszkola Nr 12 w Otwocku. Wnioski można składać

do 14 kwietnia 2023 r.   

Wnioski można pobrać poniżej. Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania mogą pobrać kartę zgłoszenia z przedszkola.

W związku z planowaną dużą inwestycją w Przedszkolu (przebudowa tarasu przedszkolnego) w okresie wakacyjnym, jest duże prawdopodobieństwo, że dyżur wakacyjny dla naszych przedszkolnych dzieci będzie zorganizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Poniatowskiego.

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny  w lipcu i sierpniu 2023 r.

 • § Od 03 do 14 kwietnia 2023 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
 • § Od 17 do 20 kwietnia 2023 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
 • § 21 kwietnia 2023 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
 • § Od 21 do 28 kwietnia 2023 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej  z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
 • § Od 02 do 08 maja 2023 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.

9 maja 2023 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

karta zgłoszenia

 

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Drodzy rodzice
Informujemy, że w roku szkolny 2022/2023  dyżur wakacyjny w  przedszkolu  będzie trwał od 31 lipca 2023 do 25 sierpnia 2023. Szczegółowy harmonogram i zasady  dyżuru podamy w późniejszym terminie. W miesiącu lipcu - przedszkolu nie funkcjonuje.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego 2023/2024

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Przypominamy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola, że:

W terminie od 20-24.02.2023 r. rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

Deklarację, wypełnioną i podpisaną przez dwojga rodziców, należy złożyć w placówce lub gdy nie ma takiej możliwości -  przesłać na adres mailowy przedszkola p12@oswiata-otwock.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego.  Brak złożonej deklaracji w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklarację można pobrać poniżej lub w placówce od nauczyciela.

 deklaracja

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Od 27 lutego 2023 r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola Nr 12 w Otwocku na rok szkolny 2023/2024. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.  W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3-4-5-6 letnie  zamieszkałe w Otwocku.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: www.otwock.formico.pl
 • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.  W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek oraz oświadczenia w  przedszkolu,
 • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.
Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i harmonogramem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wprowadzonych  Zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwocka:  Nr 7/2023 i Nr 15/2023
Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami /kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodziców/ i oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu w terminie od 27.02.2023 od godz.9.00 do 10.03.2023 do godz. 15.00.
Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona w przedszkolu 27 marca 2023 r. o godz. 12.00.

SZCZEGÓŁOWE INORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO OTWOCKICH PRZEDSZKOLI   ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OŚWIATY MIEJSKIEJ.

WZORY DOKUMENTÓW:

Życzenia świąteczne

Pin on życzenia

Opłaty w grudniu

Drodzy rodzice,

zwracamy się z prośbą o wpłatę należności za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu w miesiącu grudniu w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2022 r. Od dnia 21.12 konta przedszkolne będą zablokowane, Nie będzie możliwości  dokonania przelewów.

Dziękujemy!

Konkurs

Drodzy rodzice.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez Przedszkole Nr 3 w Otwocku. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

regulamin

Zebranie organizacyjne

Drodzy rodzice.
informujemy, że dnia 6 września 2022 roku  o godzinie 17.00 odbędzie się
zebranie organizacyjne dla rodziców. Porządek spotkania
 • Zebranie ogólne dla wszystkich rodziców z dyrektorem - sprawy organizacyjne przedszkola
 • Zebrania w grupach z nauczycielami
Zapraszamy.
 

Zebranie organizacyjne

Drodzy rodzice!

Wszystkich rodziców dzieci "nowych" przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 30.06.2022 r. o godzinie 16.00 w naszym przedszkolu.

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci odbędą się  w dniach 30 i 31 sierpnia o godzinie 10.00

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Rodzinne Świętowanie Dnia Dziecka w Parku Miejskim

Plakat

Warsztaty dla rodziców

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszamy na warsztat online dla rodziców "Akcja-Adaptacja. Jak pomóc dziecku przygotować się do przedszkola".
Warsztat kierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (rozpoczynających wychowanie i edukację przedszkolną).
Spotkanie odbędzie się  8 czerwca 2022 r., godz. 18.00 - 20.00, online (platforma Teams).
 
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Zapisy (do 3 czerwca 2022 r.) odbywają się drogą mailową: pppp.otwock@op.pl <mailto:pppp.otwock@op.pl

Święto wiosny

Zaproszenie

Już 7 maja 2022 zapraszamy na Otwocką Plażę Miejską na Święto Sosny 2022‼️ Z tej okazji do Otwocka zawita też akcja „Czyste, Zielone Miasta”, która powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Program Czysta Polska.
W ramach wydarzenia planujemy sprzątanie okolic rzeki Świder przy Plaży Miejskiej ? w Otwocku, gdzie następnie zasadzimy drzewa ? przekazane przez Lasy Państwowe oraz Urząd Miasta Otwocka.
To jednak nie koniec! Na wszystkich uczestników będzie czekać szereg atrakcji jakie przygotowaliśmy tego dnia:
➡️animacje i warsztaty ekologiczne dla dzieci ?‍♂️,
➡️grill majówkowy ??,
➡️upominki i gadżety dla uczestników akcji sprzątania?‍?‍?‍?.
Zapraszamy 7 maja na Plażę Miejską przy ul. Turystycznej.
Zaczynamy już o godzinie 11:00‼️
Worki dla chętnych do udziału w sprzątaniu będą wydawane od godz. 9:00.
Celem akcji jest nie tylko edukacja, ale również integracja mieszkańców którzy interesują się zdrowym trybem życia w ekologicznym świecie. Zbudujmy razem społeczność, która działa i dba o przyszłość nas wszystkich!

Opłaty za dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo,

przypominamy że dnia 29.04.2022 r. mija termin wpłaty za żywienie dziecka w przedszkolu na dyżyrze wakacyjnym. Opłata za żywienie wynosi ilość dni zadeklarowanych x 9,50 (dzienna stawka żywieniowa). Wyliczoną kwotę należy wpłacić na konto żywieniowe przedszkola. Brak wpłaty w określonym terminie skutkować będzie rezygnacją miejsca w przedszkolu na dyżurze wakacyjnym.

Warsztaty "Dobry start w szkole"

Szanowni Państwo,
 
Serdecznie zapraszamy na warsztat online "Dobry Start w Szkole". Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły? Jak mogę pomóc mu przygotować się do
pierwszej klasy".
 
Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne (klasy O).
 
Spotkanie odbędzie się 11 maja 2022 r., w godzinach 18.00-20.00.
 
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Osoby zainteresowane zgłaszają się przez e-mail:  <mailto:pppp.otwock@op.plpppp.otwock@op.pl
 
Warsztat jest bezpłatny.

Dyżur wakacyjny

PRZYPOMINAMY, ŻE OD DNIA 4.04.2022 R ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY DO PRZEDSZKOLA. W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. DYŻUR W NASZEJ PLACÓWCE TRWA OD 1-29.07.2022 R. ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15.04.2022 R. DO GODZINY 15.00.

dyżur

zasady organizacji dyżuru

 

 

 

Turniej tańca

DRODZY RODZICE!
 
W dniu 10 kwietnia (niedziela) reprezentacja naszej placówki weźmie udział w organizowanym przez szkołę tańca FAST-STEP wewnątrzklubowym wydarzeniu
MIĘDZYSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ LIGI TANECZNEJ o Puchar Starosty Powiatu Otwockiego w Otwocku. Przedmiotem wydarzenia będą wybrane tańce, w
których nastąpi konfrontacja oraz pozytywna rywalizacja.
Zapraszamy rodziców do zgłaszania dzieci, które chcą wziąć udział w turnieju do nauczycieli w grupach.  Medale gwarantowane!

Pomoc dla rodzin z Ukrainy

Drodzy Rodzice, 
Dostaliśmy zgłoszenie na zapotrzebowanie na  rzeczy dla rodzin z Ukrainy przybywających do Otwocka
Potrzebne rzeczy to:
bielizna (damska, męska i dziecięca w każdym rozmiarze)
klapki ( damskie, męskie i dziecięce, w każfdym rozmiarze)
 
Zbiórka rzeczy organizowana jest w Przedszkolu.
 
 Dziękujemy bardzo za okazaną pomoc.

Bal karnawałowy 2022

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się w przedszkolu dnia 23 lutego od godziny 9.00. Prosimy rodziców aby tego dnia dzieci przyszły  do przedszkola już przebrane w stroje balowe. Rano będą wykonywane zdjęcia pamiątkowe. Ubranka na przebranie przynosimy w podpisanych woreczkach.

 

Bal karnawałowy dla dzieci | wkformaty

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się  28 lutego 2022 roku o godzinie 9.00. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl , istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru. Osoby zainteresowane prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami rekrutacji i postępowanie zgodnie z nimi. Poniżej przedstawiamy niezbędne dokumenty.

Zarządzenie

Zasady rekrutacji

Wniosek

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zamieszkaniu

potwierdzenie woli zapisu

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Drodzy Rodzice !!!

Informujemy, że od 21 lutego 2022 r. rozpoczynamy składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Złożenia deklaracji o kontynuowaniu dotyczy rodziców dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, i wyrażają chęć korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.

Składanie deklaracji obowiązuje od dnia 21 lutego do 25 lutego do godziny 12.00

Druk deklaracji dostępny u pani intendentki lub do pobrania poniżej.

deklaracja

Informacje na temat rekrutacji dzieci do przedszkola dostępne są pod linkiem:

https://oswiata-otwock.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-publicznych-szkolach-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-otwock-w-roku-szkolnym-2022-2023/

Poniżej przestawiam Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka wraz z harmonogramem

Zarządzenie

Kwarantanna

Szanowni Państwo

informujemy, że grupy Misie i Żyrafy objęte są kwarantanną.

Grupa Misie kwarantanna od 25 -28.01 (piątek włącznie)

Kwarantanną nie sa objęte dzieci, które były nieobecne w dniu 18.01.2022 r.

Grupa Żyrafy kwarantanna od 25 - 30.01 (niedziela włącznie)

Kwarantanną nie są objęte dzieci, które były nieobecne w dniu 20.01.2022 r.

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo

Informujemy, że Przedszkole Nr 12 w roku szkolnym 2021/2022 pełni dyżur wakacyjny od 1-29 lipca 2022 roku. O sposobie i zasadach rekrutacji na dyżur poinformujemy Państwa w najbliższym terminie.

Życzenia świąteczne

Gify i Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok - Wiedza onlineZdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie życzy społeczność Przedszkola

Wpłaty za grudzień

DRODZY RODZICE.

INFORMUJĘ, ŻE WPŁATY ZA ŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU DOKONUJEMY MAKSYMALNIE DO 21 GRUDNIA NA KONTA. PRZEDSZKOLNE .

OD DNIA 22. 12 KONTA BĘDĄ ZABLOKOWANE – NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA PRZELEWU.

PROSIMY O TERMINOWĄ WPŁATĘ.

Szkoła do hymnu

Kolejny już raz przedszkole bierze udział w akcji "Szkoła do hymnu.". Dnia 10.11.2021 r. dokładnie o godzinie 11.11 w przedszkolu zabrzmi hymn wykonany przez wszystkie dzieci z przedszkola. W tym dniu tradycyjnie prosimy rodziców o ubranie dzieci w barwy narodowe.

Wycieczka "Lekcja o chlebie"

Dnia 20.10.2021 r.dzieci z grupy III i IV - Biedronki i Żyrafy jadą na wycieczkę edukacyjną "Lekcja o chlebie". Wyjazd autokarem około 9.15 - powrót około 13.00. Podczas wycieczki dzieci dowiedzą się jak wygląda praca w polu i jak wiele trudu wymaga przygotowanie bochenka chleba. Obejrzymy wystawę dawnych sprzętów rolniczych, poznają ich nazwy - pług, sierpy, cepy, przetaki, niecki itp. Obejrzymy prezentację o historii chleba a na koniec........

warsztaty, podczas których samodzielnie wyrobimy ciasto na chlebki i je upieczemy.......pycha.......

Natomiast dnia 27.10.2021 na taką samą wycieczkę jadą dzieci z grupy I i II - Misie i Jeżyki.

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Miasto w oczach dziecka"

Drodzy rodzice.

W ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego  „Miasto w oczach dziecka”. Celem projektu jest ukazanie walorów polskich miast, rozwijanie zainteresowania swoją „ Małą Ojczyzną”, wzmacnianie poczucia przynależności do swojej „Małej ojczyzny”, poznanie historii swojego miasta, zabytków i symboli, poznanie miejsc pamięci związanych z historią miasta, poznanie ludzi kultury, nauki i sportu związanych z miastem, poznanie tradycji, zwyczajów i obrzędów. Aby Państwa dziecko mogło dołączyć do projektu należy wyrazić zgoda na udział dziecka w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Miasto w oczach dziecka” i upublicznianie wizerunku dziecka  utrwalonego podczas zajęć. Odpowiednie dokumenty do podpisania, na wyrażenie zgody, znajduja się u wychowawców grup.  

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Na prośbę rodziców zmieniamy formę informacji o płatnościach za przedszkole.

Informacja o płatnościach będzie podawana na stronie internetowej w zakładce DLA  RODZICÓW - opłaty.

Należy kliknąć na link swojej grupy, ukaże się tabelka. 

Numerek jest przydzielony dziecku zgodnie z listą w dzienniku. (należy zaciągnąć informacji od nauczyciela lub pani Intendentki, który numerek ma Państwa dziecko na liście.) Kwota przydzielona danemu numerkowi to kwota, którą zobowiązani jesteście Państwo wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca.

1 dnia każdego miesiąca lista odpłatności będzie dostępna właśnie w tym miejscu.

Zebrania organizacyjne

Zapraszamy rodziców na zebrania organizacyjne z nauczycielkami w grupach w dniach:

6.09. (poniedziałek) grupa II " Jeżyki' godzina 17.00

7.09. (wtorek) grupa III "Biedronki' godzina 17.00

8.09 (środa) grupa I "Misie" godzina 17.00

9.09.(czwartek) grupa "Żyrafy" godzina 17.00

Na zebraniu - obowiązek zakrywania nosa i ust.

Zapraszamy.

Zebranie organizacyjne

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu  28.06.2021 r. o godzinie 16.30

Poruszane będą sprawy organizacyjne oraz niezbędne informacje na temat adaptacji dzieci do przedszkola.

Zabawy adaptacyjne z dziećmi będą organizowane w dniach 30 i 31 sierpnia o godzinie 10.00

Zapraszamy.

Zaproszenie dla rodziców

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zaprasza rodziców na webinar dotyczący adaptacji dzieci do przedszkola. 

Zaproszenie

Dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo.

Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek na dyżur wakacyjny do Przedszkola zostały zakwalifikowane. 

Przypominam, że dyżur trwa od 2-27.08.2021 r.

Teraz obowiązkiem rodziców jest opłata za wyżywienie dziecka. Opłatę należy wnieść w terminie 21-26.04.2021 r. na przedszkolne konto żywieniowe.

Opłatę naliczamy samodzielnie na podstawie zadeklarowanych dni pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu sierpniu. np. 

deklaracja od 2-27.08 -  tj. 20 dni x 8,50=170,00

deklaracja od 9-27.08 -  tj. 15 dni x 8,50 =127,50 itd.

Prosimy o terminową wpłatę należności. Brak wpłaty w tym terminie jest traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu podczas dyżuru.

 

 

Podręczniki

Drodzy rodzice.

W związku z nieprzewidywalnym przedlużeniem obostrzeń do 18 kwietnia -  bardzo prosimy rodziców dzieci 5 i 6 letnich o odebranie z przedszkola kolejnej części podręcznika z kartami pracy. Będą potrzebne w domu do wykonywania zadań w nich zawartych metodą kształcenia na odległość.  Za utrudnienia przepraszamy.

Przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkoli

Drodzy rodzice.

Informujemy, że Rząd podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń związanych z edukacją do 18 kwietnia. Oznacza to, że przedszkola nadal pozostają zamknięte. Zajęcia stacjonarne oraz opieka zorganizowane są wyłącznie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci rodziców pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dla pozostałych dzieci zajęcia realizowane będą nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Przypomnienie - dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Przypominamy, że dyżur wakacyjny w roku szkolnych 2020/2021 w Przedszkolu Nr 12 trwał będzie od 2 - 27 sierpnia 2021r.

W terminie od 1 - 31 lipca oraz 30-31 sierpnia - przerwa wakacyjna.

Zapisy na dyżur rozpoczną się już dziś tj.

6 kwietnia 2021 roku, zakończą 16 kwietnia 2021 roku


Wnioski rekrutacyjne na dyżur można pobrać  tutaj lub w przedszkolu. Wypełniony wniosek należy w wyznaczonym terminie złożyć do placówki.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z  zasadami organizacji dyżuru oraz harmonogramem

 organizacja dyżuru

https://www.otwock.pl/dyzury-wakacyjne-w-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-otwock-w-roku-szkolnym-20202021,ne,mg,6,3632

Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021 

 https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCA20F7AA894Z/z37_2021.pdf

Życzenia świąteczne

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek
Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,
Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,
Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!

Zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych życzą wszyscy pracownicy Przedszkola

Wielkanoc: 2013

Kształcenie na odległość

Drodzy rodzice.

Przypominam, że dla tych dzieci, które pozostaną w domu na czas ograniczenia stacjonarnej pracy przedszkola, organizujemy pracę zdalną. Już teraz dostępne są propozycje zabaw i zajęć dla dzieci na poniedziałek 29.03.2021 r. W tym celu należy wejść na zakładkę odpowiedniej grupy - zjechać na sam dół i otworzyć zapis "Propozycje zabaw na 29.03.2021". Codziennie w tym miejscu będziemy umieszczać nasze propozycje na każdy dzień tygodnia. Prosimy, aby prace plastyczne, techniczne, które są zadawane dzieciom gromadzić w teczce, a po wznowieniu pracy stacjonarnej -  przynieść do przedszkola. Życzymy wszystkim dzieciom i ich rodzicom dużo zdrowia i szybkiego powrotu do nas.

Zarządzenie dyrektora

Justyna Kozłowska

Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola

Drodzy rodzice.

W piątek 26 marca zostało podpisane Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Na jego podstawie w okresie od 29 marca do 9 kwietnia ogranicza się, między innymi, funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

Zajęcia w przedszkolu są zorganizowane dla dzieci rodziców, którzy;

 1. posiadają dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. są zatrudnieni w:
 3. a) podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 4. b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 5. c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 6. d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 7. e) wykonują działania ratownicze,
 8. f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),  zobacz
 9. g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 10. h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 11. i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 12. j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 13. k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek  zobacz

Rodzice pracujący w wyżej wymienionych branżach, zainteresowani opieką nad dziećmi w przedszkolu, proszeni są o złożenie stosownego wniosku do dyrektora – w poniedziałek (dostępny w przedszkolu lub do pobrania  tutaj). Osoby, które zrobiły to w piątek – nie muszą składać ponownie wniosku.

Dla dzieci rodziców pracujących w innych branżach niż powyższe, zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na takich samych zasadach co w roku ubiegłym. Tzn. na stronie internetowej przedszkola, w zakładce każdej grupy znajdziecie Państwo na każdy dzień propozycje zabaw i zajęć dla dzieci do wykonania w domu. Kontakt z nauczycielem telefoniczny lub mailowy.

Zajęcia logopedyczne – kontakt indywidualny z logopedą, w celu ustalenia dogodnych dla Państwa form pracy na odległość (kontakt do logopedy otrzymaliście Państwo we czwartek - w zeszytach logopedycznych dzieci).

Dzieci realizujące zajęcia w formie stacjonarnej – nie są objęte kształceniem na odległość .

Prosimy rodziców o dostosowanie się do nadal obowiązującego reżimu sanitarnego i nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi.

Justyna Kozłowska

Zamknięcie przedszkola

Szanowni Państwo.

Z przykrością zawiadamiamy, że Rząd podjął decyzję o konieczności zamknięcia przedszkoli od dnia 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku. Pod opiekę przedszkola będą mogły trafić wyłącznie dzieci rodziców wykonujących zawody medyczne i służb mundurowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Co ważne, inni rodzice będą mogli nadal korzystać z zasiłku opiekuńczego.

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Informujemy Państwa że dyżur wakacyjny w roku szkolnych 2020/2021 w przedszkolu Nr 12 trwał będzie od 2 - 27 sierpnia 2021r.

W terminie od 1 - 31 lipca oraz 30-31 sierpnia - przerwa wakacyjna.

Zapisy na dyżur rozpoczną się

6 kwietnia 2021 roku, zakończą 16 kwietnia 2021 roku


Wnioski rekrutacyjne na dyżur można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub w przedszkolu. Wypełniony wniosek należy w wyznaczonym terminie złożyć do placówki.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z całym harmonogramem rekrutacji oraz zasadami organizacji dyżuru

https://www.otwock.pl/dyzury-wakacyjne-w-przedszkolach-i-oddzialach-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-miasto-otwock-w-roku-szkolnym-20202021,ne,mg,6,3632

Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 03.03.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021: https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2021_03/BIPF5BCA20F7AA894Z/z37_2021.pdf

 

Konkursy wielkanocne

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursach wielkanocnych organizowanych przez panie w grupach. W tym roku szkolnym każda grupa ogłasza własny konkurs.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na ich temat.

Grupa I "Misie" - konkurs "Wielkanocna pisanka" regulamin

Grupa II "Jeżyki" - konkurs "Kartka świąteczna" regulamin

Grupa III "Biedronki" - "Stroik wielkanocny"  regulamin

Grupa IV "Żyrafy" - "Palma wielkanocna" regulamin

Życzymy miłego, wspólnego spędzania czasu podczas przygotowywania prac konkursowych oraz trzymamy kciuki za zdobycie  I- szych miejsc.

Powodzenia.

Przypomnienie o rekrutacji

Przypominamy, że rekrutacja do przedszkola na rok 2021/2022 rozpocznie się od:

Dla dzieci już uczęszczającychjuż do przedszkolaod 15-25.02.2021 roku. W tym czasie rodzice obowiązani są wypełnić druk deklaracji o kontynuacji dziecka w przedszkolu. Druki dędą wydawane Państwu w przedszkolu przez osobę upoważnioną podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka z przedszkola. Wypełniony przez Państwa druk należy zwrócić do przedszkola w wyznaczonym terminie. Druk oddajemy osobie dyżurującej przy wejściu do przedszkola.

Dla sób, które mają życzenie wydruku w domu i wypełnienie:

deklaracja kontynuowania

Dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola (dzieci nowe) od 1-12.03.2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru. (dla osób, które nie korzystają z Internetu). Rodzic loguje się na wyżej wymienionej stronie i krok po kroku postępuje wg instrukcji. Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do przedszkola.

zasady rekrutacji

poniżej podaję niezbędne oświadczenia potrzebne przy złożeniu wniosku rekrutacyjnego

wniosek

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o zamieszkaniu

potwierdzenie woli przyjęcia

 

Bal karnawałowy 2021

Drodzy rodzice.

Dnia 4.02.2021 roku od godziny 9.00 rozpocznie się w przedszkolu Bal karnawałowy. W tym roku będzie wyglądał zupełnie inaczej. Każda grupa bawi się oddzielnie w swoich salach z uwzglądnieniem reżimu sanitarnego. Mile widziane stroje karnawałowe - będą robione pamiątkowe zdjęcia.

Dzieciom życzymy miłej zabawy.

Akcja 1% dla przedszkola

 Drodzy rodzice!

Przekażmy 1% podatku dla naszych dzieci z przedszkola.

Jak to się robi? Bardzo prosto.

Przy rozliczeniu dochodów za ubiegł rok, przekazujemy 1% podatku na nasze przedszkole. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać:

Nr KRS 0000031762

Cel szczegółowy 1% - Przedszkole Nr 12 w Otwocku 500000023388

Resztą zajmie się Urząd Skarbowy oraz Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła".

Przyłączcie się do akcji również w tym roku. Fundusze zebrane w ramach akcji będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby naszych dzieci.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.