Jaki jest przeciętny maluszek?

Dziecko we wczesnym wieku przedszkolnym cechuje:
• labilność (niestałość) lub chwiejność emocjonalna i uczuciowa - "śmiech przez łzy"
• jego reakcje są żywe, wybuchowe, z jednoczesną tendencją do łatwego nużenia się, znużenie przychodzi dość szybko, gdy na dziecko działa wiele bodźców (np. duża grupa)
• mało zaradne i na ogół mało samodzielne (np. mycie rąk, jedzenie, ubieranie, załatwianie czynności fizjologicznych)
• większość jego zachowań i procesów psychicznych ma charakter mimowolny
• zauważa i zapamiętuje to, co go w danym momencie interesuje w sposób niezamierzony
• myślenie jest na etapie sensoryczno - motorycznym, dokonuje się na płaszczyźnie manipulacyjnej i ruchowo - spostrzeżeniowej (konkretno - obrazowy); rozwiązanie zadań w działaniu przy bezpośrednim kontakcie z zabawkami
• podstawowa forma aktywności i działalności - to zabawa (prosta i krótka)
• słaba koncentracja uwagi
• pojawiają się pierwsze zabawy w "role" (zabawy tematyczne); dziecko obserwator naśladuje zachowania dorosłych
• małe doświadczenie własne i ubogi zasób słów nie zawsze pozwala mu swobodnie porozumiewać się z innymi
• na świat patrzy wyłącznie z punktu widzenia własnych korzyści, planów i dążeń
• w tym okresie do zasobu słownictwa dochodzi partykuła "nie"
Mamy już dziecko w okresie tzw. pierwszej przekory. Wtedy właśnie rodzice popełniają najwięcej błędów wychowawczych, chcąc przełamać upór dziecka.
Czy trzeba walczyć z czymś, co jest charakterystyczną cechą danego wieku (prawidłowością rozwojową?):
• zamiast karcić, przemawiać do rozsądku
• gdy sięga po jakiś przedmiot - odwrócić jego uwagę, zagadaj: "zobacz, co robi mama w kuchni?"
• nie karzmy np. "nie oglądaniem dobranocki" - bo i tak tego nie zrozumie, będzie miało tylko poczucie krzywdy i żalu
• nie walczmy z dzieckiem, gdyż wtedy najczęściej przegrywają rodzice, dla świętego spokoju rezygnują z pewnych postanowień, ucząc przy tym niekonsekwencji
Jeżeli chcemy, aby dzieci spokojnie przeszły okres adaptacji w przedszkolu, spróbujmy:
• wdrażać je do samodzielności i samoobsługi
• oswajać z grupą rówieśniczą i poszerzać krąg kontaktów również z innymi osobami dorosłymi

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.