List do rodziców

Szanowni Państwo,

 

sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają Państwo w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.

W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest dziś współdziałanie oraz mobilizacja dyrektora,, nauczycieli, rodziców i dzieci. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu dzieci w domu.

Kształcenie na odległość wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.

Dla Waszych dzieci istotne jest stworzenie im warunków, które będą sprzyjać właściwej organizacji dnia, by zachować równowagę pomiędzy nauką, rozrywką i wypoczynkiem.

Ja oraz nauczyciele dołożymy wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

Zachęcam do podjęcia współpracy i komunikowania się z nauczycielami w zakresie organizacji zdalnego nauczania

Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do kontynuowania nauki na odległość, mogą także wspierać rozwijanie pasji oraz zainteresowań Państwa dzieci i na stałe stać się ważnym elementem ich kształcenia.

W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.

Rodzicu!

 1. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:
 2. edukacja – będą to np.: indywidualna praca dziecka z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek,
 3. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania, taniec itp.
 4. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,
 5. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.
 1. Nauka w domu, w sposób bardziej samodzielny, staje się rzeczywistością. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy.
 2. Pozostań w kontakcie z nauczycielami. Udostępnij im swój numer telefonu, adres mailowy, sprawdzaj stronę internetową przedszkola.
 3. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.
 4. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu nie oznacza że dzieci przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wpierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej.

Nauczyciele wspólnie z Państwem powinien określić najdogodniejszą formę wzajemnego kontaktu, (naszą propozycję kontaktów przekazaliśmy Państwu na stronie internetowej przedszkola), która pozwoli im na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warunkach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju dzieci.

Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z Wami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.

Inne zajęcia o charakterze edukacyjnym to m.in. zabawy przy wspólnym stole: gry planszowe, czy zabawy i gry zręcznościowe. Należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa.

Podejmowanie tych działań pozwoli na nabywanie przez dziecko doświadczeń w różnych obszarach rozwojowych: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Za pośrednictwem strony internetowej przedszkola będziemy Państwu udostępnić :

 1. propozycje wykonania prac plastycznych, zabaw badawczych lub eksperymentów;
 2. konkretną propozycję opracowaną na potrzeby grupy, adekwatną do realizowanego programu;
 3. opracowane przez siebie propozycje twórczej aktywności dzieci;
 4. linki do słuchowisk, audycji radiowych, filmików edukacyjnych, kolorowanek, zagadek itp., informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw on-line.

Pamiętajmy, że wspieranie aktywności dzieci nie jest zadawaniem zadań i ćwiczeń do obowiązkowego wykonania. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności.

Jestem przekonana, że wspólnie przetrwamy ten trudny dla wszystkich okres.

Ja ze swojej strony życzę Państwu wiele cierpliwości, spokoju, wytrwałości w tym co obecnie robicie dla swoich dzieci, a przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do normalności.

Przekazuję serdeczne pozdrowienia od całego personelu przedszkolnego i czekamy na Was w pełnej gotowości do pracy.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Przedszkola

Justyna Kozłowska

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.