Inteligentny Przedszkolak

Inteligencja jest w dużej mierze zespołem cech wrodzonych, jednak można ją rozwijać od najmłodszych lat. Już w przedszkolu widać, jak maluchy różnią się od siebie zdolnościami, sposobem postrzegania świata, wrażliwością i komunikatywnością. Mała Kasia przewodzi z łatwością całej grupie, Ewa pięknie maluje, natomiast Tomek potrafi pół dnia przesiedzieć sam nad górą klocków i wyczarować z nich piękną budowlę - każdy człowiek jest inny i posiada różne rodzaje inteligencji.


Inteligencja jest w dużej mierze zespołem cech wrodzonych, jednak można ją rozwijać od najmłodszych lat. Już w przedszkolu widać, jak dzieci różnią się od siebie zdolnościami, sposobem postrzegania świata, wrażliwością i komunikatywnością. Mała Kasia przewodzi z łatwością całej grupie, Ewa pięknie maluje, natomiast Tomek potrafi pół dnia przesiedzieć sam nad górą klocków i wyczarować z nich piękną budowlę - każdy człowiek jest inny i posiada różne rodzaje inteligencji, a im wcześniej zwrócimy uwagę na wszechstronny rozwój u dziecka, tym większe damy mu szansę na życiowy sukces. Współcześni psychologowie wyodrębniają różne typy inteligencji, my wybraliśmy z nich osiem, które wydają się najbardziej istotne dla rozwoju małego dziecka i które posłużyły nam przy tworzeniu programów edukacyjnych oraz naszego serwisu.


Inteligencja wizualno-przestrzenna

Osoby obdarzone tym typem inteligencji, świetnie radzą sobie z czytaniem map, schematów, wykresów, lubią grać w gry planszowe, doskonale rysują i tworzą bryły przestrzenne, a także układają historyjki obrazkowe. Taką inteligencją obdarzeni są artyści, architekci, nawigatorzy. Dziecko, które z łatwością układa puzzle i godzinami z zapałem buduje trójwymiarowe kompozycje z klocków, lubi rysować oraz ma bogatą wyobraźnię – wykazuje zdolności, o które warto się zatroszczyć od najmłodszych lat.


Nasze propozycje zabaw:

Układanie klocków, puzzli, budowanie domków z pudełek, układanie elementów w przestrzeni, rysowanie, malowanie, zabawy z plasteliną, wspólne czytanie map i czytanie książek z ilustracjami, kolorowanie obrazków i układanie je w historyjki.Inteligencja językowa
Obdarzeni są nią ludzie, którzy z łatwością formułują myśli, doskonale piszą i mówią, lubią grę słów, chętnie używają metafor, lubią czytać. Ten typ inteligencji charakteryzuje literatów, autorów tekstów, dziennikarzy, prawników. Jest ona niezwykle ważna, ponieważ stanowi narzędzie do komunikowania się ze światem, wyrażania emocji, myśli. Jednak mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Dziecko uczy się jej podczas kontaktów z otoczeniem i to głównie od najbliższych mu ludzi zależy, jak będzie w przyszłości komunikować się ze światem.


Nasze propozycje zabaw:
Wspólne czytanie książek, rozmowy, zachęcanie do tworzenia własnych opowieści, słuchanie i uczenie się na pamięć rymowanek, słuchanie słuchowisk, śpiewanie piosenek, zachęcanie dziecka do opowiadania, co widzi na obrazku, np. podczas kolorowania ilustracji.Inteligencja muzyczna
Osoby utalentowane muzycznie są wrażliwe na melodie i rytmy. Chętnie uczą się gry na instrumentach, z łatwością rozróżniają dźwięki, często nucą pod nosem, lubią pracować przy muzyce, nie sprawia im trudności powtórzenie usłyszanej melodii. Ten typ inteligencji można zaobserwować u dziecka najwcześniej. Jeśli maluch chętnie śpiewa, potrafi wystukać rytm melodii, nie może się skupić, kiedy gra muzyka, lubi tańczyć, z pewnością obdarzony jest inteligencją muzyczną. Z radością będzie się uczył literek, liczb oraz języków obcych śpiewając piosenki edukacyjne i ćwicząc w ten sposób również pamięć.


Nasze propozycje zabaw:
Wspólne śpiewanie piosenek, kojarzenie dźwięków z obrazkami, wsłuchiwanie się i rozpoznawanie odgłosów otoczenia, wystukiwanie rytmu, nauka gry na instrumencie, samodzielne wymyślanie piosenek.


Inteligencja logiczno-matematyczna

Dla osób obdarzonych tym typem inteligencji świat jawi się jako ciąg połączonych logicznie zdarzeń. We wszystkim starają się odnaleźć sens, patrzą na świat z dużą dawką racjonalizmu. Potrafią myśleć abstrakcyjne i liczyć w pamięci. Lubią porządkować, segregować, szybko dostrzegają wyniki i skutki, źle się czują w towarzystwie osób niezorganizowanych, chętniej niż inni spędzają wolny czas na rozwiązywaniu krzyżówek, czy rebusów.


Nasze propozycje zabaw:

Wspólne odgadywanie zagadek, rozwiązywanie łamigłówek, labiryntów, rebusów, nauka liczb poprzez zabawy z obrazkami i przedmiotami codziennego użytku, wykonywanie wspólnych doświadczeń np. sprawdzanie w misce z wodą, które przedmioty toną i dlaczego, czy wyjaśnianie działania mechanizmów np. dlaczego samochód jedzie.

Inteligencja ruchowa


Ludzie obdarzeni tym typem inteligencji emanują energią, mają ciągłą potrzebę wyrażania swoich emocji poprzez ruch oraz kontakt fizyczny. Lubią spędzać czas aktywnie, uprawiając różnego rodzaju sporty oraz obcując z naturą. Są zwykle otwarci na nowe wyzwania, aktywnie podchodzą do problemów, często są wrażliwi na dotyk, mają zdolności manualne. Dzieci posiadające inteligencję ruchową nie mogą usiedzieć w jednym miejscu, mają ciągłą potrzebę poznawania świata poprzez dotyk.


Nasze propozycje zabaw:

Zajęcia teatralne, taneczne, różnego rodzaju dyscypliny sportowe, rzeźbiarstwo, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy manualne.
Inteligencja emocjonalna (intrapersonlana)


Osoby z rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafią panować nad swoimi uczuciami i doskonale wiedzą, jak nimi kierować, by mieć wpływ na innych i osiągać zamierzone cele, rozumieją też uczucia innych. Według niektórych psychologów nasz sukces życiowy w dużej mierze zależy od tego typu inteligencji. Zdolności intrarpersonalne nie są uwarunkowane genetycznie, uczymy się ich przez całe życie. Jeśli chcemy, by nasze dziecko znało swoje mocne i słabe strony, potrafiło być w przyszłości dobrym parterem, rodzicem, akceptowało się takie jakie jest, potrafiło wyznaczać samo sobie cele i drogi, powinniśmy zadbać o jego rozwój inteligencji emocjonalnej.


Nasze propozycje:

Wspólne, rodzinne zabawy, opieka nad zwierzętami, częste rozmowy, odgadywanie i opisywanie uczuć innych, udzielanie pomocy potrzebującym, czytanie książek.
Inteligencja przyrodnicza


Osoby obdarzone tym typem inteligencji rozumieją świat poprzez swoje otoczenie. Lubią przebywać na świeżym powietrzu, kochają przyrodę, czują się jej nieodłączną częścią. Szybko zapamiętują gatunki zwierząt i roślin, lubią je hodować, interesują się ekologią. Dzieci bardzo często wykazują duże zainteresowanie przyrodą, chcą wiedzieć wszystko o dinozaurach, o podwodnym świecie, lubią chodzić do lasu, ogrodu zoologicznego, czy obserwować życie mrówek.


Nasze propozycje zabaw:
Wspólne wyprawy do lasu, ogrodu zoologicznego, czytanie książek o tematyce przyrodniczej, oglądanie filmów przyrodniczych, opiekowanie się zwierzętami.

Inteligencja interpersonalna

Osoby z rozwiniętą inteligencją interpersonalną widzą świat oczyma innych ludzi, potrafią z łatwością odczytać emocje swoich rozmówców, mają zdolności do negocjacji, są dobrymi mediatorami i często urodzonymi przywódcami. Dzieci obdarzone tym typem inteligencji szybko przystosowują się do nowego otoczenia, lubią bawić się z innymi dziećmi, chętnie biorą udział w grach zespołowych.


Nasze propozycje:
Zabawy z rówieśnikami, uczestniczenie w zajęciach grupowych, częste przebywanie w gronie rodzinnym – dyskutowanie, wspólne rozwiązywanie problemów, wspólne wykonywanie prac domowych.© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.