Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 12 W OTWOCKU NA ROK SZKOLNY 20201/2022


Przewodnicząca - Pani MONIKA KOPECKA

Z-ca przewodniczącego- PANI MARTA MYSZKOWSKA

Sarbnik - PANI MARTA ŻUKOWSKA-SIERPIEŃ

Sekretarz - PANI MAGDALENA KACZMARCZYK

 

 

                        

                       

                        

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.