Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 12 W OTWOCKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Gr. I

Pani Iwona  Bachmura

Pani Joanna Oracka

Pani Marta Sierpień

Gr. II

Pani Karolina Miszczuk

Pani Magdalena Karda

Pni Katarzyna Iwaszkiewicz

Gr. III

Pani Izabela Adamiec

Pan Piotr Niksa

Pan Przemysław Wagner

Gr. IV

Pani Aleksandra Janczuk

Pani Agnieszka -Szymańska Pietruszczak

Pani Marta Świeżak


Przewodnicząca - Pani Iwona Bachmura

Z-ca przewodniczącego- Pani Magdalena Karda

Sarbnik - Pani Marta Sierpień

Sekretarz - Pani Agnieszka Szymańska-Pietruszczak

 

 

                        

                       

                        

© 2019 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.