Bezpieczeństwo na drodze

Poszkodowani w wypadkach drogowych to bardzo często dzieci. Najliczniejszą grupę ofiar stanowią uczniowie trzech pierwszych klas.

Do potrąceń dzieci najczęściej dochodzi:
•    w miastach
•    wczesnym popołudniem, w czasie wolnym od zajęć, raczej gdy wracają ze szkoły, niż gdy do niej idą
•    w maju i czerwcu, gdy dni są dłuższe i więcej czasu spędzają na dworze

Dzieci częściej obarcza się winą za spowodowanie wypadku niż osoby dorosłe. Tym czasem błędy popełnianie przez najmłodszych wynikają z etapu ich rozwoju. Niski wzrost powoduje, że mniej widzą i same są gorzej widziane. Ponadto młodsze dzieci:
•    nie są w stanie podzielić swojej uwagi, koncentrują się tylko na jednej sprawie
•    nie rozumieją zagrożeń występujących w ruchu drogowym
•    znają niektóre zasady ruchu, co nie oznacza, że będą je stosowały na drodze
•    mają duże trudności ze zlokalizowaniem źródła dźwięku, właściwą oceną odległości i prędkości, odróżnieniem strony lewej od prawej

Podstawowe błędy popełniane przez dzieci to:
•    wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem
•    wejście na jezdnię za pojazdem
•    przebieganie prze jezdnię często w miejscu niedozwolonym

Umiejętne działania edukacyjne powinny nauczyć dzieci prawidłowych zachowań na drodze. Należy jednak pamiętać, że postępowanie dzieci jest dla nas często nieprzewidywalne.

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.