Kodeks przedszkolaka

1. Słuchamy poleceń nauczyciela.
2. Kochamy i szanujemy SWOJĄ RODZINĘ.
3. Rozmawiamy ze sobą - nie hałasujemy.
4. Stosujemy formy grzecznościowe.
5. Dzielimy się zabawkami z kolegami.
6. Nie niszczymy zabawek.
7. Porządkujemy salę po zabawie i zajęciach.
8. Zachowujemy bezpieczeństwo na placu zabaw
9. Pomagamy sobie wzajemnie.
10. Na spacerach, wycieczkach nie oddalamy się od grupy.
11. Dbamy o swoje zdrowie i higienę osobistą.
12. Dbamy i pielęgnujemy rośliny w kąciku przyrodniczym.
13. Podziwiamy i szanujemy przyrodę.
14. Sumiennie wykonujemy przydzielone dyżury.
15. Szanujemy wszystkich pracowników naszego przedszkola.

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.