Kadra

mgr Katarzyna Herubin

Nauczycielka ukończyła Studia I stopnia na UW - kierunek pedagogika  - specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada również kwalifikacje do nauczania j. angielskiego - ukończyła Cambridge English Lewel 1 Certificate in ESOL International. Zaczęła pracę od 1 marca 2021 roku w grupie dzieci najmłodszych. Jest osobą ciepłą, kulturalną, miłą, bardzo lubianą przez dzieci.

mgr Magdalena Penkul

 Nauczycielka rozpoczęła pracę od 1 września 2020 roku w grupie dzieci 5-6 letnich. Legitymuje się dyplomem ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dyplomem studiów magisterskich w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z terapią. Jest posiadaczką także Śwadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacja  i terapia osób z zaburzeniami ze spekrtum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

mgr Marta Grzegorzewska

Jest  absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na wydziale nauk pedagogicznych. Ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna i pedagogika. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 - 6  letnich. Posiada również kwalifikacje do nauki j. angielskiego w przedszkolu.

mgr Patrycja Stońko

 Ukończył studia magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Pracuje w przedszkolu od 1 wrzesnia 2021 roku. Posiada również kwalifikacje do nauki j. angielskiego

mgr Sylwia Rosłaniec

W przedszkolu pracuje od września 2022 r. Ukończyła studia magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne. Pracuje w grupie dzieci 5 letnich

mgr Anna Chrzanowska

Ukończyła wyższe studia magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne. W przedszkolu pracuje od września 2021 roku. Obecnie pracuje w grupie dzieci najmłodszych.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

W pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej nauczycielom pomagają

- pani Katarzyna Firląg - pomoc nauczyciela w grupie I (dzieci 3 letnie)

- pani Barbara Cygan - woźna oddziałowa w grupie dzieci II (dzieci 4  letnie)

- pani Klaudia Białek - woźna oddziałowa w grupie dzieci III (dzieci 5 letnie)

Pyszne i zdrowe posiłki przygotowuje dla nas pani Monika Górnik

Pomagają jej w tym:

- pani Mirosława Marciniak

- pani Anna Wieczorek

Trudną i odpowiedzialną pracę intendentki w przedszkolu wykonuje

pani Bogusława Lasecka.

Konserwatorem dbającym o wygląd ogrodu przedszkolnego jest Pan Leszek Dudzicki. Dodatkowo pomaga dzieciom przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy (na teren), oraz pomaga intendentce w przynoszeniu wszystkich zakupów do przedszkola. Opiekuje się również naszym tarasem przedszkolnym oraz salą grupy IV.

 

 

 

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.