Kadra

mgr Anna Czyżkowska

Nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie. Staż pracy w Przedszkolu nr 12 - 38 lat.
ABSOLWENTKA:
•  Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – kierunek : pedagogika
•  Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie
•  Studium Wychowania Przedszkolnego w Radzyminie
ZAINTERESOWANIA:
•  Muzykologia
•  Czytelnictwo
•  Jazda na rowerze

W placówce pracowałam w każdej grupie wiekowej. Obecnie prowadzę grupę składającą się z dzieci   5-6  letnich. Podczas pracy z dziećmi wdrażam program matematyczny prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Upowszechniam wśród przedszkolaków czytelnictwo, utwierdzam dzieci w przekonaniu, że książka jest źródłem wiedzy i przyjemności. Przygotowuję z wychowankami teatrzyki, inscenizacje. Dbam o to, aby dostosować zadania do możliwości dzieci. Dążę do tego, aby podciągać dzieci słabsze, ale jednocześnie nie blokować tempa rozwoju dzieci zdolnych. Wiedzę muzyczną wykorzystuję w ćwiczeniach nad umuzykalnianiem dzieci. 

Katarzyna Szostak

Nauczycielka ukończyła Studia I stopnia na UW - kierunek pedagogika  - specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada również kwalifikacje do nauczania j. angielskiego - ukończyła Cambridge English Lewel 1 Certificate in ESOL International. Zaczęła pracę od 1 marca 2021 roku w grupie dzieci najmłodszych. Jest osobą ciepłą, kulturalną, miłą, bardzo lubianą przez dzieci.

mgr Magdalena Penkul

 Nauczycielka rozpoczęła pracę od 1 września 2020 roku w grupie dzieci 5-6 letnich. Legitymuje się dyplomem ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dyplomem studiów magisterskich w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z terapią. Jest posiadaczką także Śwadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacja  i terapia osób z zaburzeniami ze spekrtum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

mgr Ewa Ostrowska

Nauczyciel Dyplomowany, zamężna, dorosła córka. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie, następnie studia magisterskie w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu na Wydziale Pedagogicznym, gdzie obroniła pracę magisterską z zakresu psychologii.
Jest nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada uprawnienia instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Obecnie prowadzi grupę dzieci 4 letnich.
Poza pracą zawodową interesuje się dobrą literaturą i kinem. Pasjonatka żeglarstwa i wszystkiego co związane z wodą oraz turystyki rowerowej.

mgr Marta Masik

Jest  absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na wydziale nauk pedagogicznych. Ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna i pedagogika. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 - 6  letnich. Posiada również kwalifikacje do nauki j. angielskiego w przedszkolu.

mgr Grażyna Wojtachnio

Nauczyciel dyplomowany Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu na kierunku Edukacji Wczesnoszkolnej. Studium Wychowania Przedszkolnego w Rembertowie. Wieloletni pracownik Przedszkola nr 12 w Otwocku Mężatka, dwoje dzieci w wieku dorosłym. Zainteresowania – turystyka krajoznawcza, fotografia, muzyka klasyczna, dobra książka, teatr. Pracuje w grupie dzieci  4 letnich

 

Pracownicy administracji i obsługi:

W pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej nauczycielom pomagają

- pani Katarzyna Firląg - woźna oddziałowa w grupie I (dzieci 3 letnie)

- pani Barbara Cygan - woźna oddziałowa w grupie dzieci III (dzieci 5-6  letnie)

- pani Beata Poławska - pomoc nauczyciela w grupie IV ( 5 - 6 latki)

Pyszne i zdrowe posiłki przygotowuje dla nas pani Monika Górnik

Pomagają jej w tym:

- pani Mirosława Marciniak

- pani Anna Wieczorek

Trudną i odpowiedzialną pracę intendentki w przedszkolu wykonuje

pani Bogusława Lasecka.

Konserwatorem dbającym o wygląd tarasu, ogrodu przedszkolnego jest Pan Leszek Dudzicki. Dodatkowo pomaga dzieciom przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy (na teren), oraz pomaga intendentce w przynoszeniu wszystkich zakupów do przedszkola. Opiekuje się również naszym tarasem przedszkolny oraz salą grupy IV.

 

 

 

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.