Akademia Zdrowego Przedszkolaka

 Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness, cykl akcji prozdrowotnych, w skład którego wchodzą 3 zagadnienia:

- Piramida Żywienia Przedszkolaka

- Bezpieczny Przedszkolak

- Przedszkolak Pełen Zdrowia

Punktem wyjścia działań Akademii Zdrowego Przedszkolaka było zdrowe żywienie małych dzieci - była to odpowiedź na wciąż narastający problem otyłości, który teraz dotyczy już  najmłodszych. Obecnie nasze działania koncentrują się nie tylko wokół zdrowego odżywiania ale również bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia wśród dzieci.

  Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak zdrowo się odżywiać, jak dbać o bezpieczeństwo dzieci w domu i poza nim, jak zapobiegać chorobom oraz minimalizować ich skutki, a także jak dbać o odporność dzieci w okresie wzmożonej zapadalności na grypę i przeziębienia. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i prezentacji, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.

Akademia ma charakter ogólnopolski. 

 Warsztaty są realizowane na terenie przedszkoli. Przeprowadzają je nauczyciele przedszkola na podstawie materiałów otrzymanych od Akademii Zdrowego przedszkolaka. Udział przedszkola jest bezpłatny.

 Piramida Żywienia Przedszkolaka: (2 moduły: wiosenny i jesienny) propaguje zasady zdrowego żywienia dzieci  w wieku przedszkolnym, upowszechnia wiedzę o niebezpieczeństwach związanych z nieprawidłową dietą oraz jej konsekwencjami dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka. Ma na celu pokazanie rodzicom, a także wychowawcom przedszkolnym, jak zastąpić niezdrowe produkty żywnościowe w codziennej diecie równie smacznymi, ale wartościowymi. Pomaga w kształtowaniu właściwych nawyków oraz wiedzy na temat żywienia już od najmłodszych lat. Z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym została opracowana przez dr Annę Harton oraz  dr Joannę Myszkowską-Ryciak z Zakładu Fizjologii Żywienia i Dietetyki SGGW Piramida Żywienia Przedszkolaka, która w sposób graficzny ilustruje, jak powinno się komponować posiłki dla dziecka, które grupy żywnościowe mogą być częściej stosowane w diecie dziecka, a które powinno się ograniczać.

 Przedszkolak Pełen Zdrowia: koncentruje się na zdrowiu i budowaniu odporności przedszkolaka.  Wskazuje na ważną rolę higieny, aktywności fizycznej i zdrowej, zbilansowanej diety w prawidłowym rozwoju dziecka.

 Bezpieczny Przedszkolak: ma za zadanie uświadomić zarówno dzieciom, jak i dorosłym sytuacje, które mogą być dla dziecka niebezpieczne: w domu, na podwórku, ulicy, wyjeździe wakacyjnym. Wskazuje, jak zapobiegać takim sytuacjom lub jak się zachować, kiedy już będą miały miejsce.

Po realizacji każdego modułu Przedszkole sporządza sprawozdanie z przeprowadzenia zajęć i przesyła do organizatora. O trwaniu akcji, sprawozdaniach będziemy informować.

Moduł zimowy od 18 listopada 2013 - realizacja modułu do końca lutego 2014 - sprawozdanie do 31 marca 2014

18.11.2013 r. - rozpoczynamy akcję Akademii Zdrowego Przedszkolaka "Przedszkolak pełen zdrowia". Hasło tej akcji to Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy. Zajęcia przeprowadzane przez nauczycieli pozwolą wytłumaczyć dzieciom w jaki sposób mogą dbać o swoje zdrowie, co powoduje że chorują, jak się przed tym ustrzec, jak w naturalny sposób wzmocnić odporność.

I cykl zajęć -  to uświadomienie dzieciom co oznaczają takie pojęcia jak zdrowie, choroba. Jakie symptomy decydują o tym, że są chore. Poznają definicję bakteria i wirus, czym się różnią, jak się rozprzestrzeniają, dowiedzą się co to jest odporność organizmu.

II cykl zajęć - to omówienie czynności, które wzmacniają odporność, a które związane są z utrzymywaniem właściwej higieny. Dzieci dowiedzą się dlaczego ważne jest dla zdrowia mycie rąk, całego ciała, utrzymywanie w czystości oraz dbanie o zmysł słuchu.

III cykl zajęć - to informacje, w jaki sposób jedzenie wpływa na zdrowie i odporność organizmu. Dzieci dowiedzą się które witaminy są ważne w budowaniu odporności i w jakich produktach się znajdują. Będą wiedziały, że niektóre warzywa i  owoce to leki.

IV cykl zajęć - to dominacja ruchu. Wyjaśnimy jego rolę w budowaniu odporności, jak ważne jest uprawianie sportów, spacery, przebywanie na świeżym powietrzu. Zwrócimy również uwagę na rolę odpoczynku.

Realizacja czterech cykli potrwa do końca lutego. Po ich zakończeniu zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu prowadzenia zajęć.

STYCZEŃ 2014

W ramach programu organizowany jest konkurs dla przedszkoli i rodziców. Dla przedszkoli pt. "Jak widzimy wirusy i bakterie" - przedszkole już wysłało prace na konkurs. Czekamy na werdykt. Natomiast dla rodziców i dzieci ogłoszony konkurs na temat "Potrawa w kształcie, który kojarzy się z Bożym Narodzeniem". Konkurs kończy się dnia 31 stycznia. Więcej informacji na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl w zakładce konkursy. Czekają atrakcyjne nagrody. Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do zabawy.

MARZEC 2014

Zakończyliśmy realizację modułu zimowego "Akademii Zdrowego Przedszkolaka". Sprawozdanie z realizacji modułu zostało przesłane na stronę Akademii www.zdrowyprzedszkolak.pl

Rozpoczęliśmy realizację modułu wiosennego w oparciu o "Piramidę Żywienia Przedszkolaka" pod hasłem "Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu." Zajęcia poświęcone będą żywności ekologicznej, zdrowej, która ma ogromny wpływ zarówno na zdrowie jak i samopoczucie naszych dzieci.

Część I to przypomnienie czym jest piramida żywienia przedszkolaka. Dzieci dowiedzą się co to jest zdrowa żywność i jak ją rozpoznać.

W drugiej części omówimy zagadnienie zdrowej żywności, na przykładzie jaj, które są jednym z elementów piramidy, poznają jego budowę, nauczą się rozpoznawać zdrowe jajka wg oznaczeń ekologicznych.

Część III poświęcona jest warzywom i owocom, czyli witaminom. Dzieci dowiedzą się jakie witaminy zawierają owoce i warzywa.

Realizacja modułu potrwa do 2 maja 2014.

 

 

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.