Programy

Programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w placówce od 1 września 2020 r. uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6/2020/2021 z dnia 31.08.2020 r

- "Od przedszkolaka do pierwszaka" wyd WSiP - program  wychowania przedszkolnego - P12/1/2020/2021

- "Dziecięca matematyka" - program autorstwa prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej - P12/2/2020/2021

- "W świecie dobrych obyczajów" - E. Bukowiecka - Górny - P12/3/2020/2021

© 2021 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.