Ramowy rozkład dnia

07:00 - 08:20    SCHODZENIE SIĘ DZIECI
(praca indywidualna z dziećmi zdolnymi, zajęcia i zabawy wspomagające rozwój dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, praca w małych zespołach, zabawy dydaktyczne utrwalające wprowadzane treści, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące, przygotowywanie wspólnie z dziećmi pomocy do zajęć)
08:20  -  08:30    ZABAWA RUCHOWA/ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH
08:30  -  09:00    ŚNIADANIE
09:00  -  10:00    ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA
(zajęcia: mowa i myślenie, matematyka, ćwiczenia gimnastyczne, przyrodnicze, plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, rytmiczno-umuzykalniające)  
10:00  -  11:00   POBYT NA POWIETRZU
(zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki mające na celu obserwowanie najbliższego środowiska przyrodniczego, technicznego i społecznego)
11:00  -  11,30.   PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
    (mycie przed jedzeniem, pomoc w nakrywaniu stołów – dyżurni)
11:30  -  12:00    ZUPA
12:00  -  13:20   GRUPA MŁODSZA – LEŻAKOWANIE
12:00  -  12.10    GRUPY STARSZE - ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE
    (słuchanie bajek, relaks przy muzyce)
12.10-  13:30    GRUPY STARSZE
(zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, zajęcia u logopedy, zabawy swobodne lub organizowane przez nauczyciela, pobyt na powietrzu, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi)
13:30  -  14:00       PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD (drugie danie;
    mycie przed jedzeniem, pomoc w nakrywaniu stołów – dyżurni)
14:00  -  15:00     (praca indywidualna z dziećmi zdolnymi, zajęcia i zabawy wspomagające rozwój dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, praca w małych zespołach, zabawy dydaktyczne utrwalające wprowadzane treści, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące, przygotowywanie wspólnie z dziećmi pomocy do zajęć)
15:00-15.30 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU - czynności higieniczne, pomoc w nakrywaniu do stołu - PODWIECZOREK

15.30-17:00 zabawy wg zainteresowań dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela, ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka, rozwijanie zainteresowań, rozchodzenie się dzieci.

© 2023 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.