Ramowy rozkład dnia

07:00 - 08:20    SCHODZENIE SIĘ DZIECI
(praca indywidualna z dziećmi zdolnymi, zajęcia i zabawy wspomagające rozwój dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, praca w małych zespołach, zabawy dydaktyczne utrwalające wprowadzane treści, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące, przygotowywanie wspólnie z dziećmi pomocy do zajęć)
08:20  -  08:30    ZABAWA RUCHOWA/ZESTAW ĆWICZEŃ PORANNYCH
08:30  -  09:00    ŚNIADANIE
09:00  -  10:00    ZAJĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELA
(zajęcia: mowa i myślenie, matematyka, ćwiczenia gimnastyczne, przyrodnicze, plastyczne, techniczne, konstrukcyjne, rytmiczno-umuzykalniające)  
10:00  -  10:20    DRUGIE ŚNIADANIE
10:20  -  11:30    POBYT NA POWIETRZU
(zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki mające na celu obserwowanie najbliższego środowiska przyrodniczego, technicznego i społecznego)
11:30  -  11:45    PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
    (mycie przed jedzeniem, pomoc w nakrywaniu stołów – dyżurni)
11:45  -  12:00    ZABAWA RUCHOWA
12:00  -  12:30    PIERWSZE DANIE – ZUPA
12:30  -  13:35    GRUPA MŁODSZA – LEŻAKOWANIE
12:30  -  13:00    GRUPY STARSZE - ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE
    (słuchanie bajek, relaks przy muzyce)
13:00  -  13:50    GRUPY STARSZE
(zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, zajęcia u logopedy, zabawy swobodne lub organizowane przez nauczyciela, pobyt na powietrzu, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi)
13:50  -  14:00    ZABAWA RUCHOWA
14:00  -  14:30    PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD (drugie danie;
    mycie przed jedzeniem, pomoc w nakrywaniu stołów – dyżurni)
14:30  -  17:00    ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI
(praca indywidualna z dziećmi zdolnymi, zajęcia i zabawy wspomagające rozwój dla dzieci ze specyficznymi trudnościami, praca w małych zespołach, zabawy dydaktyczne utrwalające wprowadzane treści, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące, przygotowywanie wspólnie z dziećmi pomocy do zajęć) 

© 2021 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.