WPŁYW PRZEDSZKOLA NA ROZWÓJ ZDOLNOŚCI MUZYCZNYCH DZIECI

REFERAT DLA NAUCZYCIELI

    Jak wykazali Leonhard i Colwell (1976) „większość badań nad związkiem zdolności z wiekiem skupia się raczej na latach najmłodszych, w których dziecko może z łatwością nauczyć się różnych umiejętności, aniżeli na określeniu wieku, po którego przekroczeniu coraz trudniej jest je opanować” Edwin Gordon, wybitny amerykański psycholog i pedagog muzyczny zajmuje się uchwyceniem okresów optymalnych, krytycznych dla rozwoju uzdolnienia muzycznego. Uważa on, że kierowanie rozwojem muzycznym należy rozpocząć jak najwcześniej.

Im wcześniej dziecko będzie wprowadzane w świat muzyki, tym większe będą tego efekty dla rozwoju muzycznego. Pierwsze 5 lat życia dziecka, to według Gordona, najlepszy okres na takie działania. Po 9 roku życia spada możliwość oddziaływania środowiska na rozwój zdolności muzycznych dzieci. Brak symulacji w zakresie rozwoju muzycznego dzieci ze strony środowiska, może okazać się stratą nie do nadrobienia. Wielu psychologów muzyki tak uważa, dlatego też nauczycielka T. Oleszko przeprowadziła badania pod kierunkiem prof. dr hab. Sabiny Guz analizując poziom rozwoju zdolności muzycznych dzieci kończących przedszkole. Badania prowadziła w celu stwierdzenia:, 1) z jakim wyposażeniem muzycznym 6-latki rozpoczną edukację szkolną, 2) na jakim poziomie ukształtowane są poszczególne rodzaje zdolności muzycznych, 3) jakich działań wymaga praca nad umuzykalnianiem dzieci. Do pomiaru zdolności muzycznych dzieci 6-letnich skonstruowano test badający następujące zdolności muzyczne:
•    Słuch wysokościowy, czyli poczucie wysokości dźwięku
•    Słuch dynamiczny, czyli poczucie głośności
•    Słuch tembrowy, czyli poczucie barwy
•    Słuch analityczny
•    Słuch melodyczny
•    Poczucie rytmu
    Test zawierał kilkanaście zadań, w każdym po kilka prob. Za poprawne rozwiązanie zadana dziecko mogło uzyskać 42pkt. Przebadano 100 dzieci 6-letnich, z których 50% uczęszczało do przedszkola pierwszy rok i 50% dłużej niż rok. Dziewczynki stanowiły 43% badanych, a chłopcy zaś 57%. Badano dzieci z dwóch przedszkoli w Lubartowie. Analiza wyników wykazała, ze przeciętne badane dzieci uzyskały 30pkt, (71,5% z maksymalnej ich liczby). Rozpiętość punktów wynosiła 29. Były dzieci, które uzyskały tylko 13pkt, ale były tez takie, które otrzymały 42pkt.
Badania wykazały, ze dzieci 6-letnie różnią się pod względem poziomu zdolności muzycznych. Są takie, których zdolności muzyczne osiągnęły wysoki poziom i takie, których poziom jest bardzo niski. Z badań wynikło, ze dzieci, które dłużej uczęszczają do przedszkola, uzyskały poziom wyższy, mniej tez różnią się miedzy sobą. Wniosek jest taki, ze przedszkole ma stymulujący i wyrównujący wpływ na rozwój muzycznych zdolności. Miedzy chłopcami a dziewczynkami nie odnotowano znaczącej różnicy w poziomie zdolności muzycznych. Badane poszczególne zdolności ukształtowały się na różnym poziomie. Na najwyższym ukształtował się słuch tembrowy (97% poprawnych rozwiązań) i słuch dynamiczny (94% prawidłowych rozwiązań). ¾ badanych dzieci prawidłowo rozwiązało próby w zakresie zadań badających poczucie rytmu. Zakres ćwiczeń rozwijających słuch wysokościowy badane dzieci rozwiązały w ponad 70%. Słuch melodyczny, który tworzą dwa czynniki: poczucie tonalne i wyobrażenia słuchowe, okazały się słabo ukształtowane. Ważne tu jest, aby dzieci otrzymywały prawidłowe wzorce melodyczne. Szczególna uwagę należy zwrócić na słuchanie i śpiewanie piosenek, prowadzenie ćwiczeń emisyjnych, ćwiczeń polegających na rozróżnianiu linii melodycznej. Powinna być czystość intonacyjna śpiewu nauczycieli. Śpiew nauczycieli powinien być również systematycznie doskonalony. Przedszkole powinno tez wzbogacać język muzyczny dzieci, powinny kojarzyć słowa określające zjawiska akustyczno-słuchowe. Przedszkole w swojej edukacji muzycznej, opierając się na wrażliwości muzycznej dziecka w tym wieku, powinno przygotować 6-latkow do podjęcia nauki w szkole w zakresie umuzykalnienia. Chodzi o to, żeby nie dopuścić w następnych latach do zawężenia odbioru muzyki do ram subkultury rocka. Aby młodzież przejawiała zainteresowania dla subtelniejszych i wyższych form dźwiękowych.
Literatura:
„Wychowanie w Przedszkolu” Nr 2 luty 1996.

Opracowała Anna Czyżkowska

© 2022 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.