Przedszkole Miejskie nr 12 w Otwocku
 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Koncepcja Pracy Przedszkola na lata 2016-2018

Za┼é─ůcznik Nr 1 do Uchwa┼éy Nr 11/2016/2017

z dnia 14.09.2016 r.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W OTWOCKU NA LATA 2016-2018

zatwierdzona przez Rad─Ö Pedagogiczn─ů w dniu 14.09.2016 roku

uchwa┼é─ů Nr 11/2016/2017

 

Podstawa prawna

  1. Rozporz─ůdzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r.w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2015 poz. 1270)
  2. Ustawa z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 r. o systemie o┼Ťwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p├│┼║n. zm.)
  3. Rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz, U. z 2012 r.  poz. 977 z p├│┼║. zmianami) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta┼écenia og├│lnego w poszczeg├│lnych typach szk├│┼é.
  4. Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko┼éach i plac├│wkach
  5. Rozporz─ůdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymaga┼ä wobec szk├│┼é i plac├│wek

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zosta┼éo diagnoz─ů dotychczasowej dzia┼éalno┼Ťci plac├│wki i analiz─ů oczekiwa┼ä uzyskan─ů od rodzic├│w poprzez ankiet─Ö. Tworz─ůc koncepcj─Ö pracy uwzgl─Ödniono potrzeby ┼Ťrodowiska lokalnego.

 

Koncepcja pracy przedszkola zawiera informacje na temat:

1.Wizja przedszkola

2. Misja przedszkola

3. Baza przedszkola

4. Cele szczeg├│┼éowe dzia┼éalno┼Ťci przedszkolnej

5. Metody i formy pracy oraz programy i akcje

6. Zasady pedagogiczne

7. Rola nauczyciela wychowawcy

8. Wspieranie i motywowanie nauczycieli

9. sposoby monitorowania pracy nauczyciela

10.Dziecko w naszym przedszkolu

11.Pomoc dziecku w adaptacji

12. Sposoby diagnozowania osi─ůgni─Ö─ç dzieci

13. System motywacji dzieci do nabywania zachowa┼ä po┼╝─ůdanych

14. sposoby informowania rodzic├│w o post─Öpach dzieci

15.Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

16.  Wsp├│┼épraca z rodzicami

17. Współpraca przedszkola z instytucjami

18. Promocja plac├│wki

19. Model absolwenta

20. Praca nad koncepcj─ů i jej ewaluacja

 

1. WIZJA PRZEDSZKOLA

            Nasze przedszkole jest nastawione na szeroko rozumiany rozw├│j dziecka, tak aby pozna┼éo rado┼Ť─ç p┼éyn─ůc─ů z zabawy, nauczy┼éo si─Ö nawi─ůzywa─ç relacje z innymi dzie─çmi z przyjemno┼Ťci─ů odkrywa┼éo i rozumia┼éo otaczaj─ůcy go ┼Ťwiat, nauczy┼éo si─Ö samodzielno┼Ťci zasad bezpiecze┼ästwa oraz radzenia sobie z trudno┼Ťciami, pozna┼éo nowe do┼Ťwiadczenia i odnosi┼éo sukcesy. Zaj─Öcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane s─ů do mo┼╝liwo┼Ťci rozwojowych dzieci i prowadzone s─ů na wysokim poziomie. Dzieci maj─ů stworzone warunki do tw├│rczego dzia┼éania, przyswajaj─ů wa┼╝ne umiej─Ötno┼Ťci przydatne w ┼╝yciu doros┼éego cz┼éowieka. Przedszkole zapewnia opiek─Ö, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpiecze┼ästwa. Dzieci maj─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich mo┼╝liwo┼Ťci.  Wychowankowie maj─ů w nauczycielach wsparcie, a ci ka┼╝demu dziecku zapewniaj─ů podmiotowe traktowanie i dbaj─ů o jego wielostronny rozw├│j. Nauczyciele w naszym przedszkolu wsp├│┼épracuj─ů ze sob─ů i dziel─ů si─Ö zdobyt─ů wiedz─ů. Pogodna atmosfera w przedszkolu i ┼╝yczliwi nauczyciele umiej─Ötnie otaczaj─ů opiek─ů wszystkie dzieci. Przedszkole ┼Ťci┼Ťle wsp├│┼épracuje z rodzicami, uwzgl─Ödniaj─ůc ich potrzeby i oczekiwania. Anga┼╝uje rodzic├│w do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice s─ů naszymi sojusznikami, a dzia┼éania nasze s─ů skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej plac├│wki wsp├│┼édzia┼éaj─ů ze sob─ů. Tworz─ů przyjazn─ů atmosfer─Ö, dzi─Öki kt├│rej dzieci czuj─ů si─Ö akceptowane i bezpieczne. Ci─ůgle doskonalimy swoj─ů baz─Ö lokalow─ů. Sale wyposa┼╝one s─ů w sprz─Öt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na ┼Ťwie┼╝ym powietrzu i zach─Öca do zabawy. Dzi─Öki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobr─ů opini─Ö w ┼Ťrodowisku lokalnym. Dobra baza, wyposa┼╝enie, estetyka pomieszcze┼ä i otoczenia dope┼énia dzia┼éania wychowawczo-dydaktyczne i wp┼éywa na wysok─ů ocen─Ö. Przedszkole jest zarz─ůdzane w spos├│b sprawny, a pracownicy maj─ů satysfakcj─Ö ze swojej pracy.

2. MISJA PRZEDSZKOLA

Ka┼╝de dziecko jest dla nas wa┼╝ne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czu┼éo si─Ö akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe do┼Ťwiadczenia. Nasz─ů misj─ů jest:

- dawanie dziecku mo┼╝liwo┼Ťci poznawania rozumienia siebie i ┼Ťwiata, odnajdywanie swojego miejsca w grupie r├│wie┼Ťniczej i otaczaj─ůcej rzeczywisto┼Ťci.

- stwarzanie przyjaznej domowej atmosfery oraz zapewnienie optymalnych warunk├│w do rozwijania osobowo┼Ťci dzieci oraz zaspakajania ich potrzeb

- stwarzanie atmosfery akceptacji, szacunku,  wzajemnego zaufania i bezpiecze┼ästwa, w kt├│rej dziecko bawi si─Ö i uczy, nabywa umiej─Ötno┼Ťci i rozwija swoj─ů osobowo┼Ť─ç

- rozbudzanie u dzieci ciekawo┼Ťci ┼Ťwiata, spostrzegawczo┼Ťci i wra┼╝liwo┼Ťci na drugiego cz┼éowieka

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci

- kszta┼étowanie u dzieci wiary we w┼éasne mo┼╝liwo┼Ťci rozwijanie u nich optymizmu i poczucia w┼éasnej warto┼Ťci

- uczenie tolerancji, patriotyzmu, akceptacji i poszanowania odmienno┼Ťci ka┼╝dego cz┼éowieka

- rozbudzanie zainteresowania otaczaj─ůcym ┼Ťwiatem przyrodniczym kulturowym i spo┼éecznym

- przygotowanie dzieci do prze┼╝ywania sukcesu ale r├│wnie┼╝ do radzenia sobie z pora┼╝kami

- wyposa┼╝enie dzieci w wiedz─Ö i umiej─Ötno┼Ťci niezb─Ödnych do powodzenia w nauce szkolnej

- ofiarowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

3. BAZA PRZEDSZKOLA

 Plac├│wka posiada 4 sale dydaktyczne wyposa┼╝one w atestowane meble dostosowane do wzrostu dzieci. Ogr├│d przedszkolny, zazieleniony. Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Wszystkie sale przedszkolne posiadaj─ů bogato wyposa┼╝one zestawy pomocy dydaktycznych, gier plansz, zabawek, klock├│w itp. W salach zorganizowane s─ů k─ůciki czytelnicze, przyrodnicze dostosowane do p├│r roku.

 

4. CELE SZCZEGÓŁOWE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ

 

Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie┼ä oraz kszta┼étowanie czynno┼Ťci intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu warto┼Ťci, w tym wychowywanie dzieci tak, ┼╝eby lepiej orientowa┼éy si─Ö w tym, co jest dobre, a co z┼ée;

3) kszta┼étowanie u dzieci odporno┼Ťci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak┼╝e do ┼éagodnego znoszenia stres├│w i pora┼╝ek;

4) rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych dzieci, kt├│re s─ů niezb─Ödne w poprawnych relacjach z dzie─çmi i doros┼éymi;

5) stwarzanie warunk├│w sprzyjaj─ůcych wsp├│lnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zr├│┼╝nicowanych mo┼╝liwo┼Ťciach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawno┼Ť─ç fizyczn─ů; zach─Öcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dzieci─Öcej wiedzy o ┼Ťwiecie spo┼éecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci prezentowania swoich przemy┼Ťle┼ä w spos├│b zrozumia┼éy dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w ┼Ťwiat warto┼Ťci estetycznych i rozwijanie umiej─Ötno┼Ťci wypowiadania si─Ö poprzez muzyk─Ö, taniec, ┼Ťpiew, ma┼ée formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kszta┼étowanie u dzieci poczucia przynale┼╝no┼Ťci spo┼éecznej (do rodziny, grupy r├│wie┼Ťniczej i wsp├│lnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo┼Ťci, aktywno┼Ťci i samodzielno┼Ťci, a tak┼╝e kszta┼étowanie wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci, kt├│re s─ů wa┼╝ne w edukacji szkolnej;

11) kszta┼étowanie u dzieci umiej─Ötno┼Ťci czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiej─Ötno┼Ťci pisania;

12) przygotowanie dzieci do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem obcym nowo┼╝ytnym poprzez rozbudzanie ich ┼Ťwiadomo┼Ťci j─Özykowej i wra┼╝liwo┼Ťci kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki j─Özyk├│w obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

 

Przedszkole, podejmuje dzia┼éania maj─ůce na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ka┼╝dego dziecka, stosownie do jego potrzeb i mo┼╝liwo┼Ťci, a w przypadku dzieci niepe┼énosprawnych ÔÇô stosownie tak┼╝e do ich mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

 

 Aby osi─ůgn─ů─ç cele wychowania przedszkolnego, nale┼╝y wspomaga─ç rozw├│j, wychowywa─ç i kszta┼éci─ç dzieci w nast─Öpuj─ůcych obszarach:

1. Kszta┼étowanie umiej─Ötno┼Ťci spo┼éecznych dzieci: porozumiewanie si─Ö z dzie─çmi i doros┼éymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kszta┼étowanie czynno┼Ťci samoobs┼éugowych, nawyk├│w higienicznych i kulturalnych. Wdra┼╝anie dzieci do utrzymywania ┼éadu i porz─ůdku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiej─Ötno┼Ťci komunikacyjnych dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynno┼Ťci intelektualnych, kt├│re stosuj─ů w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kszta┼étowanie sprawno┼Ťci fizycznej dzieci.

6. Wdra┼╝anie dzieci do dba┼éo┼Ťci o bezpiecze┼ästwo w┼éasne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztuk─Ö ÔÇô dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztuk─Ö ÔÇô muzyka: r├│┼╝ne formy aktywno┼Ťci muzyczno-ruchowej (┼Ťpiew, gra, taniec).

9. Wychowanie przez sztuk─Ö ÔÇô r├│┼╝ne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania ro┼Ťlin i zwierz─ůt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj─ů matematyczn─ů.

14. Tworzenie warunk├│w do do┼Ťwiadcze┼ä j─Özykowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji j─Özyka (ze szczeg├│lnym uwzgl─Ödnieniem nabywania umiej─Ötno┼Ťci czytania).

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

17. Przygotowanie do pos┼éugiwania si─Ö j─Özykiem mniejszo┼Ťci narodowej lub etnicznej lub j─Özykiem regionalnym dzieci nale┼╝─ůcych do mniejszo┼Ťci narodowych i etnicznych oraz spo┼éeczno┼Ťci pos┼éuguj─ůcej si─Ö j─Özykiem regionalnym, o kt├│rych mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo┼Ťciach narodowych i etnicznych oraz o j─Özyku regionalnym, w tym z uwzgl─Ödnieniem potrzeb dzieci nies┼éysz─ůcych pos┼éuguj─ůcych si─Ö j─Özykiem migowym.

 

WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI WYNIKAJ─äCE Z ROZPORZ─äDZENIA MEN W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

1. Przedszkole realizuje koncepcj─Ö pracy ukierunkowan─ů na rozw├│j dzieci

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci s─ů zorganizowane w spos├│b sprzyjaj─ůcy uczeniu si─Ö

3. Dzieci nabywaj─ů wiadomo┼Ťci i umiej─Ötno┼Ťci okre┼Ťlone w podstawie programowej

4. Dzieci s─ů aktywne

5. Kszta┼étowane s─ů postawy i respektowane normy spo┼éeczne

6. Przedszkole wspomaga rozw├│j dzieci, z uwzgl─Ödnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele wsp├│┼épracuj─ů w planowaniu i realizowaniu proces├│w edukacyjnych

8. Promowana jest warto┼Ť─ç wychowania przedszkolnego

9. Rodzice s─ů partnerami przedszkola

10. Wykorzystywane s─ů zasoby przedszkola i ┼Ťrodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

12. Zarz─ůdzanie przedszkolem s┼éu┼╝y jego rozwojowi

 

REALIZACJA WYMAGAŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

(EWALUACJA WEWN─śTRZNA)

 

WYMAGANIE 8. Promowana jest warto┼Ť─ç wychowania przedszkolnego

a) Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.

b) Przedszkole informuje ┼Ťrodowisko lokalne o celowo┼Ťci i skuteczno┼Ťci podejmowanych dzia┼éa┼ä.

c) Przedszkole promuje w ┼Ťrodowisku lokalnym warto┼Ť─ç wychowania przedszkolnego. d)Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w ┼Ťrodowisku lokalnym.

 

WYMAGANIE 9. Rodzice s─ů partnerami przedszkola

a) Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodzic├│w na temat swojej pracy.

b) W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.

c) Rodzice wsp├│┼édecyduj─ů w sprawach przedszkola i uczestnicz─ů w podejmowanych dzia┼éaniach.

d) W przedszkolu s─ů realizowane inicjatywy rodzic├│w na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola.

 

Priorytet Przedszkola "Mały artysta" - edukacja plastyczna i techniczna w przedszkolu"

 

 

 

 

 

REALIZACJA WYMAGAŃ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

(EWALUACJA WEWN─śTRZNA)

 

Wymaganie 12. Zarz─ůdzanie przedszkolem s┼éu┼╝y jego rozwojowi

a) Zarz─ůdzanie przedszkolem zapewnia odpowiednie warunki do rozwoju dzieci.

b) W procesie zarz─ůdzania, na podstawie wniosk├│w wynikaj─ůcych z nadzoru pedagogicznego, podejmuje si─Ö dzia┼éania s┼éu┼╝─ůce podnoszeniu jako┼Ťci pracy i rozwojowi przedszkola.

c) Zarz─ůdzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespo┼éowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.

d) Ewaluacja wewn─Ötrzna jest przeprowadzana wsp├│lnie z nauczycielami.

e) Zarz─ůdzanie przedszkolem sprzyja udzia┼éowi nauczycieli i innych pracownik├│w przedszkola oraz rodzic├│w w procesie podejmowania decyzji dotycz─ůcych przedszkola.

f) Dyrektor przedszkola podejmuje skuteczne dzia┼éania zapewniaj─ůce przedszkolu wspomaganie zewn─Ötrzne odpowiednie do jego potrzeb.

g) Zarz─ůdzanie przedszkolem sprzyja wykorzystywaniu aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych.

 

WYMAGANIE 2. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci s─ů zorganizowane w spos├│b sprzyjaj─ůcy uczeniu si─Ö

a) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci s─ů podporz─ůdkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz mo┼╝liwo┼Ťciom psychofizycznym dzieci.

b) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci s─ů planowane, monitorowane i doskonalone.

c) Wnioski z monitorowania s─ů wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tych proces├│w.

d) Stosowane metody pracy s─ů dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej.

e) Wdra┼╝ane wnioski z monitorowania proces├│w wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnosz─ů efektywno┼Ť─ç tych proces├│w.

f) W przedszkolu stosuje si─Ö nowatorskie rozwi─ůzania s┼éu┼╝─ůce rozwojowi dzieci.

 

Priorytet przedszkola "Mały muzyk" - edukacja muzyczna w przedszkolu

 

REALIZACJA WYMAGAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

(EWALUACJA WEWN─śTRZNA)

 

WYMAGANIE  10. Wykorzystywane s─ů zasoby przedszkola i ┼Ťrodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

a)W przedszkolu rozpoznaje si─Ö potrzeby i zasoby w┼éasne oraz ┼Ťrodowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.

b) Przedszkole w spos├│b systematyczny i celowy, z uwzgl─Ödnieniem specyfiki jego dzia┼éania, wsp├│┼épracuje z instytucjami i organizacjami dzia┼éaj─ůcymi w ┼Ťrodowisku lokalnym.

c) Wsp├│┼épraca przedszkola ze ┼Ťrodowiskiem lokalnym wp┼éywa na ich wzajemny rozw├│j.

d) Wsp├│┼épraca przedszkola z instytucjami i organizacjami dzia┼éaj─ůcymi w ┼Ťrodowisku lokalnym wp┼éywa korzystnie na rozw├│j dzieci.

 

Priorytet przedszkola "Mały ekolog" - edukacja przyrodnicza w przedszkolu

 

5. METODY I FORMY PRACY Z DZIE─ćMI ORAZ PROGRAMY I AKCJE

 

Aby zrealizowa─ç obowi─ůzuj─ůce tre┼Ťci programowe, wykorzystywane b─Öd─ů metody aktywne, problemowe, tw├│rcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzgl─Ödniaj─ů podstawow─ů form─Ö jego aktywno┼Ťci, tj. zabaw─Ö. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzgl─Ödnia─ç b─Ödzie wielostronny rozw├│j dziecka.

W swojej pracy wykorzystujemy:

Metody czynne

- metoda samodzielnych do┼Ťwiadcze┼ä

- metoda zadań stawianych dziecku

Metody ogl─ůdowe:

-  obserwacja, pokaz

- osobisty przykład nauczyciela

- udostępnienie sztuki - dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

Metody słowne

- rozmowy, opowiadania

- zagadki, obja┼Ťnienia, instrukcje

- sposoby społecznego porozumiewania się

- metody czynnego słowa

Programy realizowane w przedszkolu:

a) Program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka"

b) Program autorski Rady Pedagogicznej "Bezpieczny przedszkolak"

c) Program "Dziecięca matematyka" - Gruszczyk - Kolczyńskiej

d) Program autorski "Mały artysta"

e) Program j─Özyka angielskiego - Mariola Bogucka, Dorota ┼üo┼Ť "Now we are 6"

Bior─ůc pod uwag─Ö propozycje rodzic├│w Przedszkole bierze udzia┼é w r├│┼╝nych programach, konkursach, akcjach og├│lnopolskich, powiatowych i gminnych. Nale┼╝─ů do nich:

a) Mamo, tato wol─Ö wod─Ö - program og├│lnopolski

b) Akademia Aquafresh - og├│lnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolak├│w

c) "5 porcji warzyw, owoc├│w, soku - kampania edukacyjna maj─ůca na celu podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat spo┼╝ywania warzyw i owoc├│w dla zdrowego ┼╝ycia

f) g├│ra grosza - akcja og├│lnopolska

Przedszkole bierze udział w organizowanych konkursach na terenie Otwocka i okolic np.:

- konkursy recytatorskie

- konkursy plastyczne

- konkursy taneczne

- konkurs kolęd i pastorałek

- przegl─ůdy jase┼éek

- konkursy szopek bo┼╝onarodzeniowych

- konkursy wielkanocne

 

6. ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi si─Ö kierujemy zapewniaj─ů podmiotowe traktowanie dziecka, s─ů nimi:

 

1. Zasada indywidualizacji

Nale┼╝y du┼╝─ů wag─Ö przyk┼éada─ç do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, okre┼Ťlenia aktualnych umiej─Ötno┼Ťci, preferencji, zainteresowa┼ä , uzdolnie┼ä oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju ÔÇô okres├│w szczeg├│lnej wra┼╝liwo┼Ťci na poszczeg├│lne rodzaje oddzia┼éywa┼ä i moment├│w gotowo┼Ťci do uczenia si─Ö okre┼Ťlonych umiej─Ötno┼Ťci

2. Zasada samodzielno┼Ťci

Ta zasada sprzyja dost─Öpno┼Ťci wszystkich materia┼é├│w dydaktycznych, znajduj─ůcych si─Ö w sali. Maj─ů one sta┼éa miejsce na p├│┼ékach sk─ůd dzieci bior─ů je i odk┼éadaj─ů samodzielnie. Dziecko wykorzystuj─ůc materia┼é musi samodzielnie rozwi─ůza─ç zadanie. Samodzielno┼Ť─ç w podejmowaniu samodzielnych zada┼ä s┼éu┼╝y kszta┼étowaniu si─Ö osobowo┼Ťci, zw┼éaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiej─Ötno┼Ťci analizy i oceny w┼éasnego dzia┼éania, rozwijaniu wewn─Ötrznej motywacji do dzia┼éania. ┼Üwiadomo┼Ť─ç mo┼╝liwo┼Ťci pope┼éniania b┼é─Öd├│w.

3. Zasada wolno┼Ťci swobody dzia┼éania

Zasada ta odnosi si─Ö do wyboru przez dziecko rodzaju aktywno┼Ťci oraz jej przedmiotu; tempa uczenia si─Ö, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zda┼ä, r├│l, partnera dzia┼éania kszta┼étuje poczucie odpowiedzialno┼Ťci za siebie oraz poczucie wp┼éywu

 

7. ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 

 a) Wychowankowie maj─ů w nauczycielach wsparcie, a Ci ka┼╝demu dziecku zapewniaj─ů podmiotowe traktowanie i dbaj─ů o jego wielostronny rozw├│j

b) pedagodzy w naszym przedszkolu wsp├│┼épracuj─ů ze sob─ů, prowadz─ů zaj─Öcia kole┼╝e┼äskie, tworz─ů zespo┼éy, dziel─ů si─Ö zdobyt─ů wiedz─ů w ramach WDN. ┼╗yczliwi nauczyciele umiej─Ötnie otaczaj─ů opiek─ů wszystkie dzieci

c) poszczeg├│lne zespo┼éy nauczycieli monitoruj─ů procesy zachodz─ůce w przedszkolu i udoskonalaj─ů je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i w┼éasnych do┼Ťwiadcze┼ä

d) nauczycielki znaj─ů potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadaj─ů umiej─Ötno┼Ťci atrakcyjnego prowadzenia zaj─Ö─ç

e) posiadaj─ů wysokie kwalifikacje, pracuj─ů z pasj─ů ci─ůgle doskonal─ůc swoje umiej─Ötno┼Ťci

f) wszyscy pracownicy naszej plac├│wki wsp├│┼édzia┼éaj─ů ze sob─ů, tworz─ů przyjazn─ů atmosfer─Ö dzi─Öki kt├│rej dzieci czuj─ů si─Ö akceptowane i bezpieczne.

 

8. WSPIERANIE I MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI

Wspieranie i motywowanie rozwoju nauczycieli odbywa si─Ö poprzez

a) dofinansowanie szkoleń i kursów, organizację szkoleń w zakresie WDN na podstawie diagnozy oraz potrzeb przedszkola

b) podkre┼Ťlenie wk┼éadu nauczycieli w przygotowanie przedszkolnych i ┼Ťrodowiskowych imprez, organizacja konkurs├│w, sukces├│w w pracy z wychowankami

c) rozmowy pohospitacyjne - docenianie wk┼éadu pracy, zastosowanie ┼Ťrodk├│w dydaktycznych, efektywnych i atrakcyjnych dla ucznia metod i form pracy

d) nagradzanie i przyznawanie dodatk├│w motywacyjnych oraz nagr├│d dyrektora

e) wyst─Öpowanie o nagrody Prezydenta Miasta Otwocka dla nauczycieli.

  

 

 

9. SPOSOBY MONITOROWANIA PRACY NAUCZYCIELI

Praca nauczycieli podlega ocenie przez dyrektora. Nauczyciele stosuj─ů samoocen─Ö w┼éasnej pracy, jak r├│wnie┼╝ zostaj─ů poddani ocenie przez dyrektora i rodzic├│w.  Badania osi─ůgni─Ö─ç nauczycieli dokonuje si─Ö na podstawie:

- ankiet

- rozm├│w z nauczycielami i rodzicami

- hospitacji

-obserwacji prezentowanych przez dzieci umiej─Ötno┼Ťci, wiedzy i postaw

- arkuszy oceny pracy nauczyciela, samooceny nauczyciela

- obserwacji zaj─Ö─ç, uroczysto┼Ťci

- analizy wytwor├│w dzieci

- obserwacja współpracy z rodzicami

- lustracja sal, tablic

- analizie dokumentacji pedagogicznej

- innych dokument├│w obrazuj─ůcych prac─Ö nauczyciela.

 

 10. DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko w naszym przedszkolu jest ciekawe ┼Ťwiata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczy w ┼╝yciu przedszkola, tw├│rcze i samodzielne w dzia┼éalno┼Ťci zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz w┼éasnego rozwoju, uczciwe, odpowiedzialne za swoje czyny, obowi─ůzkowe, kulturalne, ┼Ťwiadome zagro┼╝e┼ä. Dziecko ma prawo do rozwoju, swobodnej my┼Ťli, sumienia i wyznania, mi┼éo┼Ťci, ciep┼éa, spokoju, samotno┼Ťci gdy tego potrzebuje, snu i wypoczynku, je┼Ťli jest zm─Öczone, indywidualnego procesu rozwoju i w┼éasnego tempa pracy, pomoc i ochrony, zabawy, wyboru towarzyszy do zabawy, pomocy ze strony doros┼éych, nauki, bezpiecze┼ästwa, zdrowego ┼╝ywienia.

 

11. POMOC DZIECKU W ADAPTACJI

- Wcze┼Ťniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opiek─ů wychowawc├│w przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z r├│wie┼Ťnikami,

┬Ě- Uczenie dziecka w domu czynno┼Ťci samoobs┼éugowych,

┬Ě- Oswajanie dziecka z informacj─ů, ┼╝e w przedszkolu b─Ödzie sp─Ödza┼éo czas w towarzystwie innych dzieci i pa┼ä nauczycielek,

-  Cykl wizyt w przedszkolu ÔÇô wsp├│lne zabawy, spacery,

┬Ě- Zapewnienie dziecku, ┼╝e b─Ödzie odebrane w um├│wionym terminie,

┬Ě- Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie um├│w,

┬Ě- Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu ÔÇô przedstawienie atrakcyjno┼Ťci nowego miejsca pobytu,

┬Ě- Akceptacja p┼éaczu dziecka przez rodzic├│w ÔÇô jako naturalnej zdrowej reakcji na now─ů sytuacj─Ö (nie nale┼╝y dziecka zawstydza─ç),

┬Ě- Umo┼╝liwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,

-  Udzia┼é dzieci wraz z rodzicami w uroczysto┼Ťciach przedszkolnych organizowanych na terenie plac├│wki: festyny, uroczysto┼Ťci z okazji Dnia Dziecka.

Pomoc rodzicom

┬Ě- Zapoznanie z literatur─ů dotycz─ůc─ů adaptacji i rozwoju emocjonalno-spo┼éecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

┬Ě- Przygotowanie ankiet dla rodzic├│w,

┬Ě- Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w r├│┼╝nych sytuacjach na terenie przedszkola),

┬Ě- Przygotowanie ankiety ewaluacyjnej cyklu spotka┼ä adaptacyjnych,

┬Ě- Zorganizowane cyklu spotka┼ä w przedszkolu:

┬Ě- Spotkanie rodzic├│w z dyrektorem przedszkola, przysz┼éym nauczycielem wychowawc─ů ich dzieci oraz psychologiem (temat spotkania: problem adaptacji dzieci do przedszkola),

┬Ě- Spotkania nauczyciela z dzie─çmi i ich rodzicami (minimum 3 spotkania).

 

12. SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSI─äGNI─ś─ć DZIECI.

Diagnozowanie osi─ůgni─Ö─ç dzieci odbywa si─Ö na podstawie:

a) przeprowadzonej diagnozy wst─Öpnej

b) szczeg├│┼éowego rozpoznania sytuacji dziecka, bie┼╝─ůce monitorowanie, dokumentowanie wynik├│w, wspomaganie rozwoju

c) informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

d) półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza wnioski do dalszej pracy

e) bie┼╝─ůce wspieranie rozwoju dzieci, praca wg indywidualnych mo┼╝liwo┼Ťci, dokumentowanie wynik├│w obserwacji

f) przeprowadzenie diagnozy ko┼äcowej, wnioski do dalszej pracy, prowadzenie arkuszy osi─ůgni─Ö─ç dzieci

g) rozmowy z rodzicami

h) wymiana do┼Ťwiadcze┼ä ze specjalistami

Badanie osi─ůgni─Ö─ç dzieci odbywa si─Ö na podstawie:

a) prezentacja dokonań dzieci ( występy, wystaw, konkursy

b) prace dzieci

c)arkuszy obserwacji rozwoju dzieci

d) rozm├│w z dzie─çmi

e) obserwacji funkcjonowania w grupie

 

13. SYSTEM MOTYWOWANIA DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

Po konsultacjach z rodzicami wsp├│lnie ustalono system motywowania dzieci do nabywania zachowa┼ä po┼╝─ůdanych:

a) Stosowane nagrody

 - pochwa┼éa indywidualna

- pochwa┼éa przed ca┼é─ů grup─ů

- pochwała przed rodzicami

- przydział ulubionej funkcji

b) stosowane kary

- upomnienie ustne

- czasowe odebranie przydzielonej funkcji

- chwilowe odsuni─Öcie dziecka od zabawy

- poinformowanie rodzic├│w o  zachowaniu.

 

14. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZIC├ôW O POST─śPACH DZIECI

┬Ě         nauczyciele zobowi─ůzani s─ů do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w spos├│b przyj─Öty w przedszkolu,

┬Ě         informacje o dziecku zawarte s─ů w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

┬Ě         rodzice o post─Öpach edukacyjnych swoich dzieci dowiaduj─ů si─Ö na zebraniach og├│lnych, w trakcie indywidualnych rozm├│w podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

┬Ě         na ┼╝yczenie rodzica nauczyciel mo┼╝e napisa─ç opini─Ö o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

┬Ě         informacj─Ö o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymuj─ů dwa razy w roku ÔÇô po przeprowadzeniu diagnozy wst─Öpnej i ko┼äcowej.

┬Ě         nauczyciele przekazuj─ů informacj─Ö rodzicom o gotowo┼Ťci dziecka do podj─Öcia nauki w szkole podstawowej. Informacj─Ö wydaj─Ö si─Ö w terminie do ko┼äca kwietnia roku szkolnego poprzedzaj─ůcego rok szkolny, w kt├│rym dziecko ma obowi─ůzek albo mo┼╝e rozpocz─ů─ç nauk─Ö w szkole podstawowej.

 

15. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych mo┼╝liwo┼Ťci psychofizycznych ucznia, wynikaj─ůcych w szczeg├│lno┼Ťci:

1) z niepe┼énosprawno┼Ťci;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudno┼Ťci w uczeniu si─Ö;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedba┼ä ┼Ťrodowiskowych zwi─ůzanych z sytuacj─ů bytow─ů ucznia i jego rodziny, sposobem sp─Ödzania czasu wolnego i kontaktami ┼Ťrodowiskowymi;

11) z trudno┼Ťci adaptacyjnych zwi─ůzanych z r├│┼╝nicami kulturowymi lub ze zmian─ů ┼Ťrodowiska edukacyjnego, w tym zwi─ůzanych z wcze┼Ťniejszym kszta┼éceniem za granic─ů.

 

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bie┼╝─ůcej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zaj─Ö─ç rozwijaj─ůcych uzdolnienia;

2) zaj─Ö─ç specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zaj─Ö─ç o charakterze terapeutycznym;

3) porad i konsultacji.

 

Nauczyciele, oraz specjali┼Ťci w przedszkolu, prowadz─ů w szczeg├│lno┼Ťci obserwacj─Ö pedagogiczn─ů zako┼äczon─ů analiz─ů i ocen─ů gotowo┼Ťci dziecka do podj─Öcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

W przedszkolu zatrudniony jest logopeda

Do zada┼ä logopedy w przedszkolu, nale┼╝y w szczeg├│lno┼Ťci:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie dzia┼éa┼ä profilaktycznych zapobiegaj─ůcych powstawaniu zaburze┼ä komunikacji j─Özykowej we wsp├│┼épracy z rodzicami uczni├│w;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawc├│w grup wychowawczych i innych specjalist├│w w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 16. WSP├ô┼üPRACA Z RODZICAMI

Na podstawie propozycji rodzic├│w dotycz─ůcych wsp├│┼épracy przedszkola z rodzicami ustalono cele i formy tej wsp├│┼épracy.

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani s─ů jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracownik├│w plac├│wki jest dba┼éo┼Ť─ç o pozytywne relacje z rodzicami wychowank├│w.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

- Uznanie rodzicielskich kompetencji

- D─ů┼╝enie do jedno┼Ťci oddzia┼éywa┼ä dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i ┼Ťrodowiska rodzinnego,

 - Wszechstronny rozw├│j dziecka,

- Nawi─ůzanie dobrego kontaktu z rodzicami,

- Zapoznanie rodzic├│w z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

- Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- Wspieranie rodzic├│w celu osi─ůgni─Öcia przez dziecko gotowo┼Ťci do podj─Öcia nauki w szkole

┬Ě Przekazywanie porad i wskaz├│wek od nauczycieli i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudno┼Ťci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- W┼é─ůczenie rodzic├│w dzieci do ┼╝ycia grupy i przedszkola,

- Zaanga┼╝owanie rodzic├│w w prace na rzecz przedszkola,

- Podnoszenie ┼Ťwiadomo┼Ťci edukacyjnej rodzic├│w poprzez pedagogizacj─Ö,

- Promowanie plac├│wki w ┼Ťrodowisku lokalnym.

Formy wsp├│┼épracy z rodzicami obejmuj─ů:

- Zebrania og├│lne z rodzicami oraz z Rad─ů Rodzic├│w,

-  Zebrania grupowe,

- Zaj─Öcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyj─Ötych do przedszkola,

- Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

- Organizacj─Ö i prowadzenie zaj─Ö─ç dni otwartych dla rodzic├│w,

- prowadzenie strony internetowej

- Organizację szkoleń i warsztatów integracyjnych dla rodziców,

- Organizacje uroczysto┼Ťci zaspokajaj─ůcych potrzeby kulturowe rodzic├│w, np. koncerty z ich udzia┼éem, inscenizacje, konkursy,

- W┼é─ůczanie rodzic├│w w organizacj─Ö imprez i uroczysto┼Ťci przedszkolnych, takich jak:   pasowanie na przedszkolaka, Wigilia, bal karnawa┼éowy, Dzie┼ä Matki i Ojca, piknik rodzinny, kiermasze i loterie z okazji Bo┼╝ego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.

- Konkursy, wycieczki,

- Anga┼╝owanie rodzic├│w w prac─Ö na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remont├│w,  zabawek, pomocy dydaktycznych,   

- badanie oczekiwa┼ä rodzic├│w wobec przedszkola(odpowiednio wcze┼Ťnie, aby na pocz─ůtku roku mo┼╝liwe by┼éo przeprowadzenie dyskusji na podstawie wynik├│w bada┼ä i uwzgl─Ödnienie oczekiwa┼ä rodzic├│w w planie pracy przedszkola);

- ustalamy  program zaradczy akceptowany przez nauczyciela  i rodzic├│w;

- wychowawca  otwarty jest na wszelkie informacje zwrotne,  co eliminuje potencjalne konflikty  i nieporozumienia;

- rodzice mog─ů wej┼Ť─ç w trakcie zaj─Ö─ç grupowych  i aktywnie uczestniczy─ç w nich;

 - spotkania z cyklu "Mi┼éy go┼Ť─ç" - w┼Ťr├│d rodzic├│w, dziadk├│w, s─ů przedstawiciele wielu zawod├│w lub osoby z umiej─Ötno┼Ťciami np. gra na instrumentach itp.

 

17. WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

Nie bez znaczenia jest to, jak odbierana jest dzia┼éalno┼Ť─ç przedszkola na terenie gminy. Uwa┼╝am, ┼╝e przy prawid┼éowej wsp├│┼épracy z szeroko poj─Ötym ┼Ťrodowiskiem lokalnym przedszkole mo┼╝e zaprezentowa─ç sw├│j wk┼éad w ┼╝ycie gminy i wiele zyska─ç jako instytucja przez ni─ů finansowana.

Celem współpracy jest:

- rozbudzanie zainteresowa┼ä i rozwijanie zdolno┼Ťci dzieci,
- satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród,
- kszta┼étowanie postaw spo┼éecznie po┼╝─ůdanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
- poszerzenie kontakt├│w zawodowych, kt├│re mog─ů zaowocowa─ç dalsz─ů wsp├│┼éprac─ů na rzecz dzieci i plac├│wki.
 

Nasze przedszkole współpracuje ze:

a) Szko┼é─ů Podstawow─ů Nr 1 - b─Ödziemy si─Ö starali przygotowa─ç swoich wychowank├│w do roli ucznia; udziela─ç nauczycielom klas pierwszych rzetelnej informacji o wychowankach dotycz─ůcej ich rozwoju  i potrzeb; prowadzi─ç wsp├│lne badania los├│w naszych wychowank├│w;

b) Miejsk─ů bibliotek─ů - organizowanie zaj─Ö─ç dla dzieci starszych w bibliotece, dla dzieci m┼éodszych - zapraszanie pani bibliotekarki do przedszkola

c) Gimnazjum Nr 4  - planujemy "wci─ůgn─ů─ç" uczni├│w gimnazjum do przygotowania przedstawie┼ä dla dzieci przedszkolnych, spotkania dla dzieci 2 razy do roku

d) Nadle┼Ťnictwem "Torfy" - wycieczki, zwiedzanie, prelekcje (edukacja ekologiczna)

e) Otwockim Centrum Kultury - dzieci bior─ů udzia┼é w r├│┼╝nych konkursach organizowanych przez OCK

f) stra┼╝─ů po┼╝arn─ů - pogadanki, sprz─Öt stra┼╝acki, samoch├│d, akcesoria, zabawy ze stra┼╝akami

g) Komend─ů Policji w Otwocku - pogadanki nt bezpiecze┼ästwa w ruchu drogowym, bezpieczne sp─Ödzanie wakacji

h) Plac├│wkami o┼Ťwiatowymi  na terenie Otwocka i okolic - udzia┼é dzieci w konkursach

i) Klubem "Batory" - zapraszanie m┼éodzie┼╝y oraz senior├│w na r├│┼╝ne przedstawienia, korzystanie z zasob├│w i r├│┼╝nych imprez w Klubie Batory.

j) Muzeum ziemi Otwockiej - zaj─Öcia dla dzieci , wystawy

 
 18. PROMOCJA PLAC├ôWKI

Cele:
- pozyskiwanie wystarczaj─ůcej ilo┼Ťci dzieci ,
 - upowszechnianie w ┼Ťrodowisku roli wychowania przedszkolnego
Dzia┼éania promocyjne obejmuj─ů:
- prezentowanie ┼╝yczliwej postawy wobec klient├│w,
- dba┼éo┼Ť─ç o dobr─ů opini─Ö plac├│wki w ┼Ťrodowisku lokalnym,
- popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
- prowadzenie strony internetowej,
- organizacja uroczysto┼Ťci z udzia┼éem rodzic├│w
- zabieganie o notatki w prasie,
- organizacja konkurs├│w dla rodzic├│w,
- dba┼éo┼Ť─ç o estetyk─Ö otoczenia wewn─ůtrz i na zewn─ůtrz budynku,
- upowszechnianie informacji o przedszkolu

- organizacja wystaw dzieci─Öcych np. w Klubie Batory

- udział dzieci w konkursach na terenie Otwocka i poza nim.


19. MODEL ABSOLWENTA

Dziecko ko┼äcz─ůce przedszkole i rozpoczynaj─ůce nauk─Ö w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonowa─ç w roli ucznia,

Wykazuje:

┬Ě Motywacje do uczenia si─Ö i do wysi┼éku intelektualnego

┬Ě Zainteresowanie tre┼Ťciami nauczania, ch─Ö─ç poznawania czego┼Ť nowego,

┬Ě Umiej─Ötno┼Ť─ç przyswajania nowych poj─Ö─ç , logicznego my┼Ťlenia, korzystania z posiadanych wiadomo┼Ťci, uwa┼╝nego s┼éuchania

┬Ě Umiej─Ötno┼Ť─ç koncentracji, pracy przez d┼éu┼╝szy czas, wytrwa┼éo┼Ťci

┬Ě Umiej─Ötno┼Ť─ç radzenia sobie z trudno┼Ťciami (nie zniech─Öca si─Ö, gdy mu si─Ö co┼Ť nie uda, podejmuje pr├│by radzenia sobie z zadaniem),

┬Ě Umiej─Ötno┼Ť─ç wsp├│┼épracy w grupie (podporz─ůdkowuje si─Ö poleceniom, normom, umie wsp├│┼édzia┼éa─ç z innymi),

┬Ě Tolerancje wobec innych, odmiennych postaw, przekona┼ä

┬Ě Samodzielno┼Ť─ç

┬Ě Odporno┼Ť─ç na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Posiada:

┬Ě Zdolno┼Ť─ç do obdarzania nauczycielki (i innych doros┼éych) uwag─ů i porozumiewania si─Ö z ni─ů w zrozumia┼éy dla niej spos├│b,

┬Ě Wyobra┼╝enie o obowi─ůzkach wynikaj─ůcych z roli ucznia,

┬Ě Podstawow─ů wiedz─Ö o ┼Ťwiecie;

Umie:

┬Ě Cieszy─ç si─Ö z w┼éasnych osi─ůgni─Ö─ç i odczuwa─ç satysfakcj─Ö, gdy samodzielnie wykona zadanie

┬Ě Pos┼éugiwa─ç si─Ö zdobyczami techniki

Rozumie, zna przestrzega:

┬Ě Prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

┬Ě Zasady bezpiecze┼ästwa, zasad higieny, dba┼éo┼Ť─ç o zdrowie i sprawno┼Ť─ç fizyczn─ů

┬Ě Zasady kultury wsp├│┼é┼╝ycia, post─Öpowania ,

┬Ě Kultur─Ö i dziedzictwo w┼éasnego regionu, symbole narodowe,

┬Ě Potrzeb─Ö szanowania przyrody i ┼Ťrodowiska (prezentuje postaw─Ö proekologiczn─ů);

Nie obawia si─Ö:

┬Ě Wyst─Öpowa─ç publicznie ÔÇô reprezentowa─ç grup─Ö, przedszkole,

┬Ě Chwali─ç si─Ö swoimi pomys┼éami, osi─ůgni─Öciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,

┬Ě Wykaza─ç inicjatywy w dzia┼éaniu,

┬Ě Wyra┼╝ania swoich uczu─ç,

 

 20.PRACA NAD KONCEPCJ─ä I JEJ EWALUACJA

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję

Zmiany w tek┼Ťcie b─Öd─ů nanoszone przy udziale ca┼éego zespo┼éu pedagogicznego,

Raz w roku podj─Öta b─Ödzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatk├│w- wprowadzenie koniecznych zmian.

Po zako┼äczeniu ka┼╝dego roku ÔÇô sprawdzenie realizacji cel├│w, wprowadzenie koniecznych zmian , ocena stopnia zaanga┼╝owania os├│b odpowiedzialnych

Po zako┼äczeniu realizacji ca┼éej koncepcji ÔÇô ocena efekt├│w realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach nast─Öpnych.

Rodzice zapoznaj─ů si─Ö z Koncepcj─ů poprzez stron─Ö internetow─ů , mog─ů r├│wnie┼╝ wyra┼╝a─ç opinie i wnioskowa─ç o zmiany w koncepcji.