Lokalizacja,05-400 Otwock, ul. Batorego 34
22 7795101
p12@oswiata-otwock.pl

Nasza kadra

Nauczyciele:

mgr Katarzyna Herubin

Nauczycielka ukończyła Studia I stopnia na UW – kierunek pedagogika  – specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada również kwalifikacje do nauczania j. angielskiego – ukończyła Cambridge English Lewel 1 Certificate in ESOL International. Zaczęła pracę od 1 marca 2021 roku w grupie dzieci najmłodszych. Jest osobą ciepłą, kulturalną, miłą, bardzo lubianą przez dzieci.

mgr Magdalena Penkul

Nauczycielka rozpoczęła pracę od 1 września 2020 roku w grupie dzieci 5-6 letnich. Legitymuje się dyplomem ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dyplomem studiów magisterskich w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna z terapią. Jest posiadaczką także Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Edukacja  i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

mgr Marta Grzegorzewska

Jest  absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na wydziale nauk pedagogicznych. Ukończyła studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna i pedagogika. Obecnie pracuje w grupie dzieci 5 – 6  letnich. Posiada również kwalifikacje do nauki j. angielskiego w przedszkolu.

mgr Patrycja Stońko

Ukończyła studia magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Pracuje w przedszkolu od 1 września 2021 roku. Posiada również kwalifikacje do nauki j. angielskiego

mgr Sylwia Rosłaniec

W przedszkolu pracuje od września 2022 r. Ukończyła studia magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne. Pracuje w grupie dzieci 5 letnich

mgr Magda Stępnicka

Ukończyła wyższe studia magisterskie o kierunku wychowanie przedszkolne. W przedszkolu pracuje od września 2023 roku. Obecnie pracuje w grupie dzieci najmłodszych.

 

Pracownicy administracji i obsługi:

W pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej nauczycielom pomagają

– pani Katarzyna Firląg – pomoc nauczyciela w grupie I (dzieci 3 letnie)

– pani Barbara Cygan – woźna oddziałowa w grupie dzieci II (dzieci 4  letnie)

– pani Klaudia Białek – woźna oddziałowa w grupie dzieci III (dzieci 5 letnie)

 

 

Pyszne i zdrowe posiłki przygotowuje dla nas pani Monika Górnik

Pomagają jej w tym:

– pani Mirosława Marciniak

– pani Ewa Żelazko

Trudną i odpowiedzialną pracę intendentki w przedszkolu wykonuje

pani Bogusława Lasecka.

Konserwatorem dbającym o wygląd ogrodu przedszkolnego jest Pan Bogusław Kaźmierczak. Dodatkowo pomaga dzieciom przy przechodzeniu na drugą stronę ulicy (na teren), oraz pomaga intendentce w przynoszeniu wszystkich zakupów do przedszkola. Opiekuje się również naszym tarasem przedszkolnym oraz salą grupy IV.

Skip to content