Lokalizacja,05-400 Otwock, ul. Batorego 34
22 7795101
p12@oswiata-otwock.pl

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice.

Od dnia 8 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu. W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole otwarte jest w miesiącu lipcu w dniach od 1 -26 lipca. Od dnia 29 lipca do 31 sierpnia przedszkole jest zamknięte.

Osoby zainteresowane zapisem dziecka na dyżur wakacyjny prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej. W szczególności zwracamy uwagę na przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonych w harmonogramie.

Zarządzenie Nr 17/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 roku  w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2023/2024. (zarządzenie nr 17/2024)

 

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 r.

  • Od 08 do 19 kwietnia 2024 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
  • Od 22 do 25 kwietnia 2024 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
  • 26 kwietnia 2024 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
  • Od 26 do 30 kwietnia 2024 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej  z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Od 06 do 09 maja 2024 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.
  • 10 maja 2024 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2024 roku dotyczy wszystkich przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do pobrania tutaj

Skip to content