Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się od 1 marca, kończy 12 marca 2021 roku. Prosimy rodziców o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji zawartym w Zarządzeniu Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 stycznia 2021 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola:

od 15 - 25 lutego 2021 roku składają do przedszkola (wersja papierowa) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Proszę pamiętać, że nie złożenie w określonym terminie deklaracji o kontynuowaniu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Zarządzenie Prezydenta wraz z harmonogramem można zobaczyć pod niżej podanym linkiem

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B952D5656E70Z/Z_11_2021.pdf

Zarządzenie dyrektora

Wewnętrzny Regulamin Rekrutacji

© 2021 Przedszkole 12 Otwock All Rights Reserved.